KONTAKT

Sagalunds museum
Museivägen 7
25700 Kimito

Allmän kontaktadress:

info(at)sagalund.fi

02 421738
040 840 1736

Sagalunds museistiftelse kontaktuppgifter

Personalens kontaktuppgifter: förnamn.efternamn(a)sagalund.fi

TF Museichef:
Hans Ginlund, tel. 040 7219535

Kansli:
Fredrika Henriksson, tel. 02 421738

Dalsbruks och Björkboda museer:
Hans Ginlund

Grupp- och guidebeställningar, Sagalund:
Jarmo Kujala

Barnkultur:
Kristiina Tiainen

Samlingar och arkiv:
föremålsamling: Mira Rehn
bildarkiv: Fredrika Henriksson
lokalhistoriskt arkiv: Jarmo Kujala

Utställningar:
Meri Ylimannila