Välkommen!

Sagalund är ett museum, en trädgård och ett barnkulturcenter – en bit förverkligad poesi, enligt grundaren Nils Oskar Janssons egna ord. Här finner du olika byggnader från Kimitoöns historia: ett tingshus, ett torp, en bondgård, två gamla skolor mm. Allt är beläget i en lummig trädgård som anlagts vid sekelskiftet 1900.  

Vi accepterar Museikort

BARNKULTURCENTER

Sagalund är också Finlands första museala barnkulturcenter. Verksamheten i Sagalunds barnkulturcenter baserar sig på kulturarvspedagogik och miljöfostran. 

Vi välkomnar familjer, skolklasser och alla barn att njuta, lära och uppleva hos oss året runt!

KONTAKT

Sagalunds museum
Museivägen 7
25700 Kimito

Email: info(at)sagalund.fi

Tfn: +358 2 421 738