FÖR BARN

”Jag älskar Sagalund. Det roligaste är när man får röra saker. Jag älskade nallekalaset och jag hade med mitt kramdjur. När jag lekte hemleken kändes det som den bästa dagen i mitt liv. Drängen som somnat i ladugården var jätterolig! ”

Barn 6 år

Ekologisk barnkultur på ett museum

Sagalund är ett museum och ett barnkulturcenter på Kimitoön. Kärnan i vår barnkulturverksamhet är kulturarv- och miljöfostran. Men vi erbjuder för barn och unga även ett brett spektrum av annan högklassisk barnkultur.

Sagalund är medlem i Förbundet för Barnkulturcenter i Finland och en Grön flagg -aktör, prisbelönt för sin verksamhet inom miljöfostran.

Sagalund fick Barndagspriset 2021.


Foto: Jussi Virkkumaa

Sagalunds barnkulturcenter

Barnkulturcentret arrangerar evenemnag, klubb- och lägerverksamhet, utställningar, och verkstäder i samarbete med lokala företag, skolor och kreativa aktörer. Tillsammans med barnkulturcentrets trädgårsmästare får alla kommunens skolbarn lära sig odla och driva sitt eget trädgårdsland.

Tillsammans med Kimitoöns kulturservice utvecklar vi kommunens kulturläroplan och stöder grannkommuner med sina kulturläroplan processer. Vi siktar till att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för att garantera alla barn en chans att skapa och uppleva kultur.

Vi välkomnar alla barn och familjer att leka och pyssla, till exempel i en äkta 1950-tals skolklass eller våra lekmiljöer där man kan leka 1900-tals hem, bonde och sjukskötare. Välkommen till oss och smutsa ner dina händer! 


Förbundet för barnkulturcenter

Sagalunds barnkulturcenter hör till Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Förbundet för barnkulturcenter i Finland är en förening för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter som stärker kompetensen inom och kännedomen om barnkultur i Finland. Förbunder är ett samarbetsforum för medlemmarna, administrerar projekt och erbjuder barnkulturaktörerna möjligheter att skapa nätverk.


Grön flagg

Sagalund har som det första museum och första barnkulturcenter i Finland beviljats en Grön flagg i maj 2020.

Sagalund var också Årets Grön Flagg -deltagare 2020.

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling i daghem, skolor, läroanstalter och fritidsverksamhet riktad till barn och unga. Därtill är Grön Flagg ett internationellt miljöcertifikat för det pedagogiska området. Alla som uppfyller kriterierna för programmet beviljas programmets symbol, Grön Flagg, som certifikat.

Sagalundklubben fungerar som miljörådet i projektet.


Sagalund fick Barndagspriset 2021

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen delade ut Barndagspriset till Sagalunds museum och Suomen Parkour ry 18.11.2021. Barndagspriset delas ut för arbete som främjar hobbyer för barn inom konst och konstfostran.

Prismotiveringen för Sagalund lyder som följer: Sagalunds kulturarvspedagogik och miljöfostran främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Kulturarv och miljö sammanförs bland annat inom skolträdgårdsverksamheten.

Barnkulturcentret eftersträvar efter att skapa verksamhetsmodeller som är färdiga att tas i bruk och delas vidare, samt främja barnens intresse för att själva inhämta kunskap. Centret sysselsätter personer med kunskap om traditionella arbetstekniker och hantverkare, upprätthåller traditionellt hantverkskunnande samt förmedlar dessa kunskaper till en yngre generation på ett sätt som väcker deras intresse. Enligt centret ”ökar inlärningen av färdigheter barnens tilltro till sin egen förmåga och uppmuntrar dem att utveckla sig själva”.

Sagalund ordnar klubbverksamhet samt program för skolklasser och daghemsgrupper. Museet förtjänar beröm för sitt sätt att förmedla kulturarv, historia, miljöfostran och ansvar för miljön till en yngre generation genom olika aktiviteter. Verksamheten präglas av respekt för barnen och en förståelse för att de vill pröva på och lära sig nya saker genom att själva få göra dem.

Barndagspriset har beviljats sedan 1999. 


Barnkulturcenter på instagram: