BARNKULTUR

Ekologisk barnkultur i Sagalund

Sagalund är hem för Finlands första museala barnkulturcenter. Centret verkar i hela Kimitoöns kommun med närkommuner, och är verksam i både Sagalunds museum, Dalsbruks Bruksmuseum samt Björkboda Låsmusem.

Foto: Jussi Virkkumaa

Sagalunds barnkulturcenter

Verksamheten i Sagalunds barnkulturcenter baserar sig på kulturarvspedagogik och miljöfostran. Vi vill uppmuntra alla att använda sin fantasi och sina sinnen för att uppleva sin närmiljö och utforska gamla sätt att leva ekologiskt.

Barnkulturcentret arrangerar utställningar, tidsresor och verkstäder i samarbete med lokala företag, skolor och kreativa aktörer. Tillsammans med Kimitoöns kulturservice utvecklar vi kommunens kulturläroplan och stöder grannkommuner med sina kulturläroplan processer. Vi siktar till att erbjuda konstnadsfria aktiviteter för att garantera alla barn en chans att skapa och uppleva kultur. Vi välkomnar alla barn och familjer att leka och pyssla, till exempel i vår upplevelseverkstad, en äkta 1950-tals skolklass eller våra lekmiljöer där man kan leka 1900-tals hem, bonde och sjukskötare. Tillsammans med barnkulturcentrets trädgårsmästare får alla kommunens skolbarn lära sig odla och driva sitt eget trädgårdsland. Välkommen till oss och smutsa ner dina händer! 


Sagalunds barnkulturcenter hör till Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Förbundet för barnkulturcenter i Finland är en förening för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter som stärker kompetensen inom och kännedomen om barnkultur i Finland. Förbunder är ett samarbetsforum för medlemmarna, administrerar projekt och erbjuder barnkulturaktörerna möjligheter att skapa nätverk.


Grön flagg

Sagalund har som det första museum och första barnkulturcenter i Finland beviljats en Grön flagg i maj 2020.

Sagalund var också Årets Grön Flagg -deltagare 2020.

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling i daghem, skolor, läroanstalter och fritidsverksamhet riktad till barn och unga. Därtill är Grön Flagg ett internationellt miljöcertifikat för det pedagogiska området. Alla som uppfyller kriterierna för programmet beviljas programmets symbol, Grön Flagg, som certifikat.

Sagalundklubben fungerar som miljörådet i projektet. Barnen har valt minskning av avfall som första årets tema.


Konstkiosken

I september 2018 startade Sagalunds barnkulturcentrum och Kimitoöns kommun ett nytt samarbetsprojekt Konstkiosk, som hämtar kreativt skapande till Kimitoöns skolor och daghem. Projektet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.


Barnkulturcenter på instagram: