GRÖN FLAGG I SAGALUND

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade det miljöpedagogiska certifikatet Grön Flagg till Sagalunds museum och barnkulturcentrum för första gången 20.5.2020. 

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat som har verkat i Finland i 20 år. Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, det största nätverket i världen för hållbar utveckling i skolor och daghem, som är i bruk i 68 länder.

Grön Flagg och det internationella Eco-Schools-certifikatet beviljas som ett erkännande för målinriktat och högklassiskt arbete för en hållbar utveckling som satsar på delaktighet.

Nu är Sagalund det första museet och också det första barnkulturcenter i Finland med Grön flagg certifikat. Sagalundklubben fungerar som miljöråd i projektet. Barnen valde minskning av avfall som första årets tema.

Sagalund vill hela tiden utveckla sig som ett ekologiskt museum och barnkulturcenter. Vi har långa traditioner i miljöfostran. Skolträdgården framför Vreta skola grundades av Nils Oskar Jansson för mer än 100 år sedan. Sagalunds barnkulturcenter fortsätter skolträdgårds verksamheten med alla Kimitoöns skolor som en del av kommunens kulturläroplan. Barnkulturcentret har också skolträdgårdsverksamhet i skolor och dagisar runt Åboland, Salo och Fiskars. Barnen odlar antingen vid den egna skolan eller vid närmaste museum. Nästa Grön flagg projekt startar läsåret 2020-2021.

Mera information om Grön flagg: www.vihrealippu.fi


GRÖN FLAGG RUTINER I SAGALUND:

Vi källsorterar avfallet korrekt: 
papper, kartong, plast, metall, glas, bioavfall, brännbart avfall.

Vi använder återvinningsmaterial på ett kreativt sätt i våra workshops, utställningar och annan verksamhet.

Vi skriver ut dubbelsidigt när det är möjligt. 

Vi skriver inte ut i onödan.

Vi tar bara så mycket mat som vi orkar äta.

Vi gör kompostmylla till trädgården av vårt bioavfall.