GRÖN FLAGG I SAGALUND

Sagalund beviljades sin första Grön flagg certifikat i 2020.

Samma år var Sagalund också Årets Grön flagg deltagare.

I 2021 fick Sagalunds museum och barnkulturcenter ett hedersomnämnande av museipedagogiska föreningen Pedaali för sitt föredömliga arbete i miljöfostran.

I 2023 gick Sagalund på Hållbar Grön flagg -nivån.

GRÖN FLAGG RUTINER I SAGALUND:

Vi källsorterar avfallet korrekt: 
papper, kartong, plast, metall, glas, bioavfall, brännbart avfall.

Vi använder återvinningsmaterial på ett kreativt sätt i våra workshops, utställningar och annan verksamhet.

Vi skriver ut dubbelsidigt när det är möjligt. Vi skriver inte ut i onödan.

Vi tar bara så mycket mat som vi orkar äta.

Vi gör kompostmylla till trädgården av vårt bioavfall.

Vi slösar inte vatten när vi tvättar händerna.

Vi vattnar trädgårdslandet med regnvatten.

Vi föredrar naturliga och giftfria medel (tvättmedel, målfärger och dylikt).

Vi trivs i yllesockor och höjer inte innetemperaturen i onödan.

I våra gamla fönster limmar vi fönsterpapper på skarvarna på hösten.

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat som har verkat i Finland i 20 år. Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, det största nätverket i världen för hållbar utveckling i skolor och daghem, som är i bruk i 68 länder.

Grön Flagg och det internationella Eco-Schools-certifikatet beviljas som ett erkännande för målinriktat och högklassiskt arbete för en hållbar utveckling som satsar på delaktighet.

Sagalund det första museet och också det första barnkulturcenter i Finland med Grön flagg certifikat. Sagalundklubben fungerar som miljöråd i projektet.

Sagalund vill hela tiden utveckla sig som ett ekologiskt museum och barnkulturcenter. Vi har långa traditioner i miljöfostran. Skolträdgården framför Vreta skola grundades av Nils Oskar Jansson för mer än 100 år sedan. Sagalunds barnkulturcenter fortsätter skolträdgårds verksamheten med alla Kimitoöns skolor som en del av kommunens kulturläroplan. Barnkulturcentret har också skolträdgårdsverksamhet i skolor och dagisar i Pargas och Salo. Barnen odlar antingen vid den egna skolan eller vid närmaste museum.

Grön flagg temor i Sagalund:

2023-2024: naturens mångfald
2022: energi
2021: vatten
2019-2020: avfall

Mera information om Grön flagg: www.vihrealippu.fi