DIGITALT MATERIAL

Till den här sidan samlar vi digitalt material, tips och länkar, som Sagalund producerat, om vår närhistoria, museet och barnkulturcentret. Listan uppdateras kontinuerligt.

Människor och miljöer
Kimitoöns virtuella historia

Historiarum.fi
Sagalunds föremål i andvändning

Striderna vid Kimitoön 1808

Tillredning av traditionella maträtter
Hur man stoppar korv och lagar kalvdans, memma och en näverriva

Kobböle vattenkvarn
Hur fungerar en vattenkvarn

Museipressen
Museibloggen som ”skrivs” av tre riktiga historiska personer 

Falla blogg
Om hur Falla lantgården flyttades till Sagalund

Vrethalla husmoderskola

Ett finger med i spelet
Museichefen Li Näse berättar

Mattbölegossen
Om Nils Oskar Jansson

Estetiker
Om Nils Oskar Jansson och museiträdgården

”Har du gröna fingrar?”
Sagalunds metodhandbok om skolträdgårdverksamhet med lågstadiebarn

Dalsbruks järnverk

Björkboda bruks historia


En virtuell museirunda:

Presentation av Sagalund

Presentation av museiboden

Presentation av Falla gård

Presentation av pedagogen

Sagalund för barn
Presentation av Sagalunds lekmiljöer

Tappo kvarn
Presentation av Tappo gårdens vattenkvarn som hör till Sagalunds museum

Eugenia
Presentation av jakten Eugenia
Pro Kimitoö-skutan rf är Sagalunds vänförening

Presentation av Dalsbruks Bruksemuseum

Presentation av Björkboda Låsmuseum