JOBBA MED OSS

Konstkioskens konsthandledare

Sagalund är ett museum och barnkulturcentrum i Kimito, som fungerar på hela Kimitoön samt i närliggande kommuner. Kärnan i verksamheten är kulturarvsfostran och miljöfostran, men genom olika projekt kan centret erbjuda barn och unga ett brett utbud av även annan sorts barnkultur av hög kvalitet.

Nu söker vi en konsthandledare till Konstkioskens verksamhet på Kimitoön.

Projektet Konstkiosken inleddes hösten 2018 med målet att ge alla grundskoleelever jämställda möjligheter att bekanta sig med kreativt skapande. Under läsåret 2020 – 2021 fortsätter och utökar Sagalunds barnkulturcentrum Konstkioskens verksamhet till även småbarnspedagogiken. Projektet förverkligas i samarbete med Kimitoöns kommun och finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet. 

Konstkioskens handledare planerar, förbereder och genomför skapande verkstäder i Kimitoöns svensk- och finskspråkiga grundskolor och daghem. Verkstäderna ordnas som både öppna pop-up verkstäder och besök under lektionerna under skoldagens lopp. Det skapande arbetet i Konstkiosken är frivilligt, roligt och baserar sig på barnens önskemål. Kärnan i Konstkioskens verksamhet är kreativitetsfostran. Handledaren ger inte färdiga modeller och anvisningar utan snarare inspiration och frågeställningar. Målet är ett öppet sinne och mod att utveckla sitt eget uttryckssätt och därmed kunna se världen från nya vinklar med konstens hjälp.

Konstkioskens handledare arbetar 40% av full arbetstid. Arbetstiden varierar enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är Sagalunds barnkulturcentrum, men största delen av tiden arbetar handledaren i kommunens lågstadium och daghem. Anställningen är tidsbunden under tiden 1.9.2020-11.6.2021.

Vi söker en konsthandledare som

  • Har en konstnärlig eller pedagogisk utbildning eller erhållen motsvarande erfarenhet
  • Har erfarenhet av att arbeta med barn i förskole- och lågstadieåldern
  • Är mångsidigt konstnärlig och idérik
  • Kan arbeta på både svenska och finska
  • Har körkort och egen bil

Skicka oss din ansökan och CV senast fredagen den 7.8 till kristiina.tiainen(a)sagalund.fi. 

Lön enligt rekommendation av Fackorganisationen för konst och kultur. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. 

Frågor kring anställningen besvaras av barnkulturkoordinator Kristiina Tiainen vid Sagalunds barnkulturcentrum: kristiina.tiainen(a)sagalund.fi eller telefon 050 4867986 (per telefon endast under tiden 23.-26.6 eller 3.-6.8 kl. 9-12).