SAGALUND

Sagalunds museum grundades år 1900 invid Vreta folkskola av läraren Nils Oskar Jansson. Som en inspirerande, ovärdelig kollega i Vreta, hade Jansson livet igenom sin egen forna lärarinna, författarinnan Adèle Weman. Dessa två eldsjälar kom att utföra ett folkbildnings- och kulturarbete som bär frukt än idag.

Kom till Sagalund och upplev kulturarv!

Sagalund är ett museum, en trädgård och ett barnkulturcenter. Sagalunds museum levandegör Kimitoöns kulturarv. Genom levande och mångsidig museiverksamhet får våra besökare uppleva såväl traditionella vyer och smaker som dofter och ljud från förr. Vi nöjer oss inte med att visa och berätta – hos oss får man prova, känna och låtsas vara någon annan från en annan tid. Hur var det att leva förr?

Byggnaderna på museiområdet utgör hjärtat för upplevelsen i Sagalund. Vi kan inte beskriva hur det doftar i ett gammalt tingshus, och hur den där hårda skolbänken kändes, ja det är upp till var och en att avgöra. Men förbered gärna ert museibesök genom att läsa om våra mest märkvärdiga byggnader.

Sagalundgården 

I huvudbyggnaden Sagalundgården finns museiboden, lunchcafé Café Adèle, Oskarssalen, och några roliga och intressanta utställningar och lekmiljöer för barn.

Falla – en levande lantgård

Den levande lantgården flyttades till Sagalunds museiområde från Pederså i Kimito genom ett Leader-projekt 2012-2014. Byggnadens rum är möblerade enligt olika tidsperioder: salen från 1890-talet, farstukammaren från 1910-talet, köket från 1930-talet och kamrarna från 1950- och 1960-talet. 

Byggnaden är donerad av familjen Meller, som fick Årets Nils Oskar-pris för sin donation 2014. Många lokala frivilliga har varit med i flyttningsprojektet på talko. En minnesgrupp har börjat samlas i samband med uppbyggnaden av interiörerna i Falla. I minnesgruppen diskuteras inredningsdetaljer på lantgårdar i Kimito under olika tider.

Sagalunds Barnkulturcenter verkar också i Falla, där det till exempel finns en fungerande vedugn för bakning.

Dessutom är Falla också vårt nya ”museala vardagsrum”. Kontakta info(a)sagalund.fi eller 02 421738 om du vill arrangera något möte eller evenemang i Falla.

Se även http://sagalund.blogspot.fi/

Bagarstugan

Bagarstugan ligger cirka 1 km från Sagalunds museiområde mot Kimito centrum invid hälsostationen (Vårdbackavägen 4-6). Bagarstugan hade restaurerats av den lokala byggnadsvårdsföreningen Curatio, som en del av ett projekt för att skola upp byggnadsrestaurerare.

Bagarstugan omfattar en stor bakugn, en rymlig bastu med en ugn av gammal typ, samt en stor bykstuga och ett kök. Entusiaster för gamla eldstäder, traditionellt brödbak och bastubadande har börjat hitta till Bagarstugan då den är igång. Det har ordnats till exempel bastukvällar i samarbete med det lokala kreativa andeslaget Lalla Vinde, kvinnlig kraftdag med Kuppari-Hanna, matkurs med vilda örter, vedstapelkurs med konstnär Pekka Turunen , Midfulness-meditation och bakning med lokala Marthor.

Sagalund är öppen för nya aktörer som vill utveckla nya sätt att använda Bagarstugan. Kontakta info(a)sagalund.fi eller 02 421738 om du vill arrangera något möte eller evenemang i Bagarstugan.