VOLONTÄRER

Kom med i Sagalund volontärverksamhet! Volontärer träffar först och tredje måndagen varje månad kl. 10 i Sagalundgården.

Drömmen om Sagalund är att det är en levande by, ett vardagsrum för alla Kimitoöbor, en naturlig mötesplats fri från brådska och måsten.

Sagalund har en ofantligt stor resurs i sina volontärer. En volontär är en människa som vem som helst, behöver ingen utbildning eller specialtalang. Våra volontärer jobbar med väldigt spridda uppgifter, vissa syr, andra snickrar eller blir stugfolk på våra evenemang.

  • Textil/allmängruppen träffas den första och den tredje måndagen i månaden kl. 10. Här kan uppgifterna vara allt mellan himmel och jord
  • Trädgårdsgruppen hjälper till med bland annat att beskära våra rosor och vinrankor, byter jord åt krukväxterna och driver upp plantor.
  • Arkivgruppen sorterar bland inkomna papper, foton och handlingar, innan dessa arkiveras.
  • Sagalund har i sin ägo en Citroen som har använts fram till år 1965, och nu har en grupp volontärer tagit sig an att försöka få bl.a. bilens motor rengjord och upprustad.
  • Miniatyrgruppen har byggt en miniatyrkopia av Villa Sagalund, Nils Oskar Janssons och Adèle Wemans pensionärsbyggnad. Miniatyren har handmålade tapeter, handgjorda böcker, dörrar som öppnar sig, handvävda mattor… ett otroligt arbete!
  • Vi har även volontärer som väljer att syssla med något i sina egna hem, eller på egen hand när det passar den egna tidtabellen.