MUSEISTIGEN (EN DEL AV KIMITOÖNS KULTURLÄROPLAN)

MUSEISTIGEN FÖR KIMITOÖNS SKOLOR

Enligt konventionen om barnens rättigheter 
har varje barn rättighet till kultur och uttryck

Kulturläroplanen är en plan för hur kultur-, konst- och kulturarvsfostran ska förverkligas i kommunen eller i regionen som en del av undervisningen. En gemensam plan garanterar alla barn och unga i kommunen eller regionen en likvärdig möjlighet att på ett mångsidigt sätt stifta bekantskap med den lokala kulturen. Kulturläroplanen gör det också lättare för kulturaktörerna att koordinera sin egen verksamhet.

I Kimitoöns kommun togs de första stegen mot en kulturläroplan våren 2015 inom ett projekt av Sagalunds barnkulturcenter. Nu har vi redan en fin och mångsidig helhet i användning. Museistigen som koordineras av Sagalunds barnkulturcenter hör till Kimitoöns kulturläroplan.

Museistigen är museernas del av Kimitoöns kulturläroplan. Museistigen garanterar till exempel att varje elev i kommunen besöker kommunens stora museer åtminstone en gång under grundskolan. 

MUSEISTIGEN FÖR KIMITOÖNS LÅG- OCH HÖGSTADIER:

Information om museistigens innehåll för varje årskurs samt anvisning till lärarna: Museistigen för Kimitoön

Åk 1-2: Skolträdgårdsland 

Åk 2: Närmiljö 

Åk 3-4: Tidsresa i Sagalund i Kimito  “Som skolelev i början av 1900-talet” 

Åk 5-6: Tidsresa i Bruksmuseet i Dalsbruk  “Arbetsdag i Bruke”

Åk 7: Program i Söderlångvik gård och museum 

Åk 8: Besök i skolan “Min by förr, nu och i framtiden” 

Åk 9: Glasblåsnings workshop (valfritt innehåll)