MUSEISTIGEN

MUSEISTIGEN FÖR KIMITOÖNS ELEVER

Enligt konventionen om barnens rättigheter 
har varje barn rättighet till kultur och uttryck

Kulturläroplanen är en plan för hur kultur-, konst- och kulturarvsfostran ska förverkligas i kommunen eller i regionen som en del av undervisningen. En gemensam plan garanterar alla barn och unga i kommunen eller regionen en likvärdig möjlighet att på ett mångsidigt sätt stifta bekantskap med den lokala kulturen. Kulturläroplanen gör det också lättare för kulturaktörerna att koordinera sin egen verksamhet.

I Kimitoöns kommun håller vi just nu på att skapa kulturläroplanen. Under läsåret 2019-2020 har vi redan biblioteksstigen och museistigen för lågstadium på gång.

Museistigen är museernas del av Kimitoöns kulturläroplan. Museistigen garanterar till exempel att varje elev i kommunen besöker kommunens stora museer åtminstone en gång under grundskolan.