UPPROP FÖR ÖSTERSJÖN

”Upprop för Östersjön” är en serie seglande inlägg som Sagalunds museum och barnkulturcentrum ordnar under sommaren 2021. Det ordnas sammanlagt tre seglingsdagar. Under varje seglingsdag ordnas två seglatser på allmogebåten Eugenia, under vilka man på däcket kan lyssna på tvåspråkiga inlägg om något som är aktuellt gällande Östersjön. Under varje seglingsdag ordnas det samtidigt på land även pop-up verkstäder, som lockar till konkreta gärningar för vårt gemensamma Östersjön.

Projektet genomförs med stöd av Museiverket. Med detta projekt vann Sagalund Museiverkets pitching-tävling Näytön paikka! år 2019. Projektets samarbetsparter är John Nurminens Stiftelse, Luonto-liitto Östersjögruppen, Kimitoöns natur rf, Pro Kimitoö-skutan rf, och Festival Norpas. En av seglatserna ordnas som en del av Östersjödagen som John Nurminens Stiftelse har lanserat. Till miljöinnehållet har vi fått planeringshjälp av WWF Finland.

Sagalund är en Grön flagg-aktör. Vårt Grön flagg-tema för året 2021 är vatten.

Seglatsen är gratis för deltagarna. Det finns ett begränsat antal platser och varje passagerare måste bokas oberoende av åldern. Man bokar sina platser på förhand via Sagalunds webbshop och via Festival Norpas (seglatser 8.8). Vänligen lista alla deltagares namn och åldern i ”Tilläggsinformation” när du gör bokning.

Vi rekommenderar att vuxna använder munskydd ombord. Vänligen delta endast om du är fullständigt frisk. Om du insjuknar, vänligen meddela oss så fort som möjligt så vi kan överlåta din plats åt någon annan: fredrika.henriksson(a)sagalund.fi


PROGRAM:

ONSDAG 28.7

Seglats + inlägg:

”Havets skog – blåstången är en viktig livsmiljö för många arter”

Henna Rinne FD, Åbo Akademi, miljö- och marinbiologi


I Åbo Akademi uträttas en studie var man undersöker mängden och mångfalden av de ryggradslösa arterna som lever i blåstången i våra kustområden. Denna sommar kan även du delta i havsforskningen, och hjälpa till med att ta reda på hur mycket det finns liv kring blåstången! På Eugenia berättar vi om forskningen och bekantar oss med djurbeståndet i blåstångszonen.

kl 9.30-11.30 seglats I BOKA
kl 12.00-14.00 seglats II
BOKA

Start från Dalsbruk hamn (Dalsbruksvägen 691) – vid nya DM Marina Bistro

SÖNDAG 8.8

Seglats + inlägg:

”Upptäcktsfärd i skärgårdsnaturen med kajak i Pentti Linkolas fotspår”

Panu Kunttu AFD, kustekolog
Sanna-Mari Kunttu, miljöplanerare

Ornitolog Pentti Linkola med familj gjorde sommaren 1974 en sju veckor lång forskningsresa  kring skärgårdens fågelbestånd, roende från Salo via Åland till Björneborg. På sommaren 2020 följde skärgårdsekolog Panu Kunttu och miljöplanerare Sanna-Mari Kunttu samma rutt i Linkolas fotspår, men paddlande med kajak. Kom med och lyssna på inblickar från deras långa resa, dess utmaningar och stämningar, samt om skärgårdsnaturens förändringar.

Obs! Tillställningen är en del av Festival Norpas program. Bokning via Festival Norpas webbutik.

kl 9.00-11.00 seglats I BOKA
kl 11.30-13.30 seglats II
BOKA

Start från Dalsbruk hamn (Dalsbruksvägen 691) – vid nya DM Marina Bistro

Workshop vid Bio Pony samtidigt:

ONSDAG 25.8

Bild: Tage Rönnqvist

Seglats + inlägg:

”Tvärvetenskaplig forskning i människans relationer till havet”

Anna Törnroos-Remes,FD, Åbo Akademi, miljö- och marinbiologi

Anna Törnroos-Remes forskar i djurens roll i havet och dess ekosystem, samt länken mellan människan och havet ur en tvärvetenskaplig socio-ekologisk synvinkel. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör samexistens mellan det moderna samhället och havet.

kl 17-18.30 seglats I BOKA
kl 18.30-20 seglats II
BOKA

Start från Kasnäs hamn (Meripuistontie 2)