KONSTKIOSK

 

Konstkiosken är Sagalunds barnkulturcenters och Kimitoöns kommuns samarbetsprojekt. Kiosken besöker alla kommunens grundskolor och daghem turvis under skolåret med skapande verkstäder. Konstkiosken är ett nytt sätt att hämta en kreativ hobby så tillgängligt som möjligt till barnen under skoldagen. Projektet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Kärnan i Konstkioskens pedagogik är kreativitetsfostran. Även om verksamheten förverkligas i skol- och dagismiljö, strävar man efter att särskilja verksamheten från det traditionella skolarbetet. Slutresultatet är inte det viktiga, utan själva processen. Kulturaktören ger inte färdiga anvisningar eller modeller, utan erbjuder stimulus och frågor. Målet är ett öppet sinne och mod att se sin omgivning och världen ur nya vinklar med konstens hjälp.

Konstkiosk 2020-2021:

Konstkiosk konstledare för daghem och lågstadier under läsåret 2020-2021 är dockteater konstnär och tonsättare Roosa Halme. Roosa tar sina workshopar till skolor och dagisar med den soliga Karavan dockteaterhusvagnen. Karavan är TeatteriQo:s och Karavan-arbetsgruppens idé och förverkligande som Konstkiosken lyckligtvis fick att övervintra på Kimitoön. 

För högstadier bjuder Konstkiosk under läsåret 2020-2021 verkstäder med elektronisk musik och animation med: Laura Naukkarinen, Antti Tolvi, Tuomo Tammenpää och Anna Mattson.

Konstkiosk 2018-2020:

Den första Konstkiosk konstledaren under 2018-2020 var Lisa Roberts.

Konstkiosk 2018-2020 med Lisa Roberts

Konstkiosk på Instagram:

Konstkiosk på Youtube:

Kolla Konstkioskens Youtube konto för många roliga skapande idéer som man kan laga även hemma.