KONSTKIOSK

I september 2018 startade Sagalunds barnkulturcentrum och Kimitoöns kommun ett nytt samarbetsprojekt KonstKiosk, som hämtar kreativt skapande till Kimitoöns skolorna. Projektet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

KonstKiosken besöker alla kommunens grundskolor turvis under skolåret. Ett kioskbesök innebär att en barnkulturaktör inspirerar eleverna att förverkliga sina idéer genom skapande verkstäder under skoldagens längsta rast och också i samarbete med lärarna under skoldagen. Konstkiosken förverkligas på barnens villkor: kostnadsfritt tillgängligt i skola, oanmält deltagande efter ork och vilja, egna projekt, ensam och i samarbete.

Kärnan i konstkioskens pedagogik är kreativitetsfostran. Även om verksamheten förverkligas i skolmiljö, strävar man efter att särskilja verksamheten från det traditionella skolarbetet. Slutresultatet är inte det viktiga, utan själva processen. Kulturaktören ger inte färdiga anvisningar eller modeller, utan erbjuder stimulus och frågor. Målet är ett öppet sinne och mod att se sin omgivning och världen ur nya vinklar med konstens hjälp.

KonstKiosk på Instagram:

KonstKiosk på Youtube:


KonstKiosken tar sin verksamhet online för att kreativa raster skulle pigga upp elever också i distansskola. Här uppdateras KonstKiosk videon med idéer för kreativt skapande där hemma:

Demo (6) Båtar tillverkade av naturmaterial
Demo (5) Spontana skulpturer i naturen och hemma
Demo (4) Fågel mot mask
Demo (3) Scen för egen bordsteater
”Hur mår du?” brev utmaning
Demo (2) Tubhalsduk
Demo (1) Gör din egen målarbok