Luonnon monimuotoisuus esillä Sagalundissa

Kuluneen vuoden aikana Sagalund siirtyi jo kestävälle Vihreä lippu -tasolle. Vuosina 2023-24 Sagalundin Vihreän lipun -teemana on luonnon monimuotoisuus. Teemaan on jo ensimmäisen vuoden aikana sukellettu myös hyvin monimuotoisesti!

Vuoden aluksi sagalundkerholaiset tekivät WWF:n laatiman Pihan monimuotoisuusselvityksen ja suunnittelivat tulevia monimuotoisuustekoja. Yksi lasten keksimistä teoista ovat syksyn aikana syntyneet hienot ”valistusfilmit”, jotka ovat nyt katsottavissa Sagalundin Youtube-kanavalla:
”Att anlägga en äng”
”Förfallna träd och mörkret”
”Hiekkakasoja ja vettä”

Monimuotoisuus teema oli luonnollisesti mukana myös Sagalundin koulukasvimaatoiminnassa. Taalintehtaan koulun pihaan rakennettiin keväällä Sagalundin puutarhurin kanssa yhteistyössä uusi risuaita, joka tarjoaa elinympäristöjä esimerkiksi hyönteisillä, linnuille ja pikkunisäkkäille.

Kesällä Sagalundin museoissa työskenteli kesäekologi Vilja Vihervuori. Hänen tehtäviinsä kuului kartoittaa Sagalundin museosäätiön museoiden pihojen kasvilajistoa ja kartoituksen pohjalta laatia ohjeistukset arvokkaimpien alueiden hoito- ja ennallistamistoimenpiteistä. Nämä toimenpiteet tulivat osaksi Sagalundin kestävän kehityksen ohjelmaa. Kesän lopuksi kesäekologi valmisteli uudet kylttitekstit museoiden pihojen perinneluontotyyppien monimuotoisuudesta ja niiden hoito- ja ennallistamistoimista. Nämä kyltit tulevat myöhemmin säätiön museoiden pihoihin.  

Kaiken lisäksi kesäekologi tarjosi lapsille ja aikuisille kasviseikkailuita ja lajintunnistusretkiä kahdeksan kertaa kesän aikana. Myös Sagalundin kesäleiriläiset pääsivät kasviseikkailulle ja esimerkiksi laatimaan vanhaan malliin kasvion sivun valitsemastaan kasvista. Sagalundin kesäekologi-toimintaa esiteltiin tänä vuonna myös Museoalan teemapäivien vaikuttavat teot -osiossa.

Vuoden aikana tuli päätökseen myös Varsinais-Suomen museoiden Ilmastolupaushanke, jossa Sagalund sai olla mukana. Alueen 13 ammatillisen museon verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja jaetun osaamisen hyödyntäminen olivat hankkeessa keskeisessä roolissa. Hankkeen aikana esimerkiksi osallistuttiin yhteisiin koulutuksiin ja työpajoihin sekä toteutettiin kunkin museon omat kehittämishankkeet. Sagalundin oma osatoteutus liittyi kesäekologi-toimintaan. Hankkeen osana tuotettiin myös videosarja, jossa museot pohtivat rooliaan ja mahdollisuuksiaan ilmastokuorman pienentämiseen (hiilijalanjälki) tai positiiviseen ympäristövaikutukseen (ekologinen kädenjälki). Katso Luonnon monimuotoisuus -teemainen video, jossa mm. Sagalundin museojohtaja John Björkman pohtii luonnon monimuotoisuuden vaalimista osana kulttuuriperintöä.

Vuoden aikana tehtiin myös runsaasti muutakin yhteistyötä monimuotoisuus teeman ympärillä. Sagalund sai lahjoituksena Kemiön Rotarylta kaksi upeaa hyönteishotellia, jotka sijoitettiin Sagalundgårdenin pihapiiriin. Kesän aikana Kemiönsaaren kunnan ”ympäristöryhmä” eli 7-8 luokkalaiset kesätyöntekijät poistivat museoiden pihoista haitallisia vieraslajeja kuten Sahalinintatarta sekä komelupiinia Sagalundin puutarhurin ja kesäekologin ohjeistusten mukaan. Tietoa ja ohjeistusta Taalintehtaan Ruukinmuseon pihan kasvikartoituksiin saatiin myös paikalliselta biologilta Panu Kuntulta, joka on koordinoinut kunnan Helmi-hanketta, jossa hoidettiin Taalintehtaan niittyverkostoa. Vuoden lopuksi NEMO – Network of European Museum Organisations pyysi vielä Sagalundia mukaan laatimaansa uuteen karttaan, jossa esitellään eurooppalaisten museoiden ilmastotoimia.