Naturens mångfald som tema i Sagalund

Under det gågna året i maj kom Sagalund på Hållbar Grön flagg -nivå. Under åren 2023-24 har vi naturens mångfald som vårt Grön flagg -tema. Redan under det första året har vi fördjupat oss i temat jätte mångsidigt!

I början av året gjorde barnen i Sagalundklubben gårdsplanens diversitetsutredning (av WWF) i Sagalund och planerade kommande mångfaldsgärningar. En av gärningarna blev de här fina ”upplysningsfilmerna” som klubbarna gjorde under hösten och som finns på Sagalunds Youtube-konto:
”Att anlägga en äng”
”Förfallna träd och mörkret”
”Sandhögar och vatten”

Mångfaldstemat var naturligtvis också med i Sagalunds skolträdgårdsverksamhet. Till exempel Taalintehtaan koulus elever byggde tillsammans med Sagalunds trädgårdsmästare en ny rishäck på skolgården för att locka insekter, fåglar och små däggdjur. Mångfalds-gärningarna i skolträdgårdsskolorna fortsätter under 2024.

Under sommaren jobbade sommarekolog Vilja Vihervuori i Sagalunds museeienheter. Till hennes uppgifter hörde kartläggning av växtarter i våra museiträdgårdar och en anvisning om hur vi kan sköta och restaurera de mest värdefulla områdena. Dessa åtgärder och anvisningar blev en del av Sagalunds plan för hållbar utveckling. Till slut skrev sommarekologen även nya skylttexter som berättar om värdet av mångfalden i museernas traditionslandskap samt deras skötsel och restaurering. Dessa skyltar kommer att sättas ut i våra museiträdgårdar.

Därtill bjöd sommarekologen barn och vuxna på växtäventyr och artkartläggnings workshoppar åtta gånger under sommaren. Också barnen i Sagalunds sommarläger fick delta i växtäventyret. De gjorde till exempel en egen herbariesida i gammal stil, av en växt som de själva valde. Sagalunds verksamhet med sommarekolog presenterades också på Museibranschens Temadagar.

I slutet av året avslutades också Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet . I projektet spelade en central roll att regionens tretton professionellt drivna museer utvecklade museernas arbete just i nätverk och utnyttjade delad kunskap. Samarbeten förbättrades till exempel i form av gemensamma utbildningar och fördjupande workshops. Varje museum genomförde också en egen åtgärd. Sagalunds åtgärd gällde sommarekolog- verksamheten. Som en del av projektet producerades även en videoserie, där museerna värderade sin egen roll och möjligheter i att minska på klimatbelastningen (CO2-fotavtryck) eller att ha en positiv miljöpåverkan (ekologiskt handavtryck). Här kan du titta på videon med Naturens mångfald -tema där till exempel Sagalunds museichef John Björkman samtalar om vården av naturens mångfald som en del av kulturarvet.

Ytterligare har vi i år gjort mycket annat samarbete kring mångfaldstemat. Kimitoöns Rotary klubb donerade två jättefina insekthotell som är placerade i sinnenas trädgård och vid Sagalundgården. Kimitoöns kommuns ”miljögrupp” dvs. 13-14 åriga sommarjobbare tog bort skadliga främmande arter, till exempel jätteslide och blomsterlupin, från museiträdgårdarna med hjälp av Sagalunds trädgårdsmästare och sommarekolog. Information och anvisningar till kartläggning av växtarter vid Dalsbruks Bruksmuseum fick vi av en lokal biolog, Panu Kunttu, som koordinerar kommunens Helmi-projekt, som sköter Dalsbruks ängsnätverk. Vid slutet av året fick Sagalund inbjudan att komma med i NEMOs (Network of European Museum Organisation) nya karta som presenterar klimatgärningar som museer runt om i Europa har gjort.