Godisgröt och gående hus -utställning i Sagalund

Utställningen  presenterar metoder för historieåterblick och framtidsworkshoppar som utvecklades inom Sagalunds barnkulturcenters projekt ”Framtidsverkstäder för barn på museer”. Utställninger presenterar även barnens funderingar och ideer om framtiden från pilotverkstäderna. Besökare får också själva stiga in i tidsmaskinen och fundera på sina egna framtidstankar. 

Syftet i projektet var att utveckla metodet hur barn kan göra sig hörda genom framtidsverkstäder på museer. I projektets fyra pilotworkshops utforskade olika grupper av barn först det förflutna med Sagalunds museipedagoger och sedan föreställde sig och synliggjorde sina egna idéer om framtiden tillsammans. Metoderna sammanställs till en metodguide som publiceras i ett slutseminarium den 24.8. Nu under sommaren presenteras projektets resultat i utställningen ‘Godisgröt och gående hus’ som öppnas 17.5. i Sagalund.   

“Det är viktigt att komma ihåg att barnen har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka redan här och nu.” säger projektkoordinator Kristiina Tiainen. Hon fortsätter: “Enligt studier spelar kreativitetsutbildning, konst och kultur en viktig roll för att uppfostra framtida förändringsmakare. Nya metoder behövs för att lära ut framtida färdigheter, såsom samskapande eller framtidskunnighet. Sånt ville vi prova på att göra på ett museum med det här projektet.”  

Sagalund museichef John Björkman anser att museer är särskilt bra ställen att reflektera över framtiden eftersom museer färdigt erbjuder ett långt tidsperspektiv; “Genom att förstå hur vi utvecklats hittills, kan vi också få aningar om hur utvecklingen kunde fortsätta.”  

I projektet anställdes fyra konstnärer och konstpedagoger från olika fält: bildkonstnär Sara Ilveskorpi, bildkonstnär Heidi Lunabba, docketeaterkonstnär Roosa Halme och teaterpedagog Henni Kiri. För Sagalunds del medverkade amanuens Mira Rehn och museichef John Björkman. Projektets konstpedagoger och museipedagoger utvecklade helheten och metoderna i samarbete med framtidsforskare och etnolog Katriina Siivonen. Pilotprojektet utvidgade kompetensen hos de konstnärer som är involverade i projektet och museets anställda inom framtidsforskning och gemensamt skapande med barn.    

I pilotworkshoparna deltog elever från Amosparkens skola och Kemiönsaaren keskuskoulu i Kimitoön samt Sirkkulan koulu i Salo. Under sportlovet ordnades även en öppen workshopdag för 7-12 åriga barn. Sagalund vill tacka alla barn och medföljande vuxna som deltog och jobbade tillsammans med oss pådet här experimentella projektet.  

Utställningen kommer att vara öppet 17.5-17.9 när museet är öppet: 

16.5-23.6 & 15.8-17.9: tis-sön 11-16 

27.6-13.8: tis-sön 11-17 

I ryans skydd -utställning i Sagalund

Tjocka ylleryor har tjänat mångahanda syften i Norden. Den har värmt minst lika bra som en fäll, men varit mer praktisk. Senare har ryor tjänat som praktföremål och dekoration för hem och festplats, och ett skydd under livets färd.

Sagalunds utställning I RYANS SKYDD presenterar ryans olika användningsändamål i Annexbyggnaden 21.-2.-31.9.2023.

Vintersäsongen öppet:

29.8.2022-14.5.2023:
mån-fre 10-15

Sommarsäsongen öppet:

16.5-23.6 & 15.8-17.9:
tis-sön ti-su 11-16

27.6-13.8:
tis-sön ti-su 11-17