Sagalund fick Barndagspriset

Bild: OKM.fi

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen delade ut Barndagspriset till Sagalunds museum och Suomen Parkour ry. Barndagspriset delas ut för arbete som främjar hobbyer för barn inom konst och konstfostran. Pristagarna får 10 000 euro var.

Prismotiveringen lyder som följer: Sagalunds kulturarvspedagogik och miljöfostran främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Kulturarv och miljö sammanförs bland annat inom skolträdgårdsverksamheten, som barncentret även fört ut till skolor i Fiskars, Pargas och Salo.  

Barnkulturcentret eftersträvar efter att skapa verksamhetsmodeller som är färdiga att tas i bruk och delas vidare, samt främja barnens intresse för att själva inhämta kunskap. Centret sysselsätter personer med kunskap om traditionella arbetstekniker och hantverkare, upprätthåller traditionellt hantverkskunnande samt förmedlar dessa kunskaper till en yngre generation på ett sätt som väcker deras intresse. Enligt centret ”ökar inlärningen av färdigheter barnens tilltro till sin egen förmåga och uppmuntrar dem att utveckla sig själva”.

Sagalund ordnar klubbverksamhet samt program för skolklasser och daghemsgrupper. I upplevelseverkstäderna och klubbarna får man bland annat pröva på att baka rågbröd, smida spik, spinna på slända och tröska säd. Museet förtjänar beröm för sitt sätt att förmedla kulturarv, historia, miljöfostran och ansvar för miljön till en yngre generation genom olika aktiviteter. Upplevelseverkstäderna tar dramat till hjälp för att skapa stämning från svunna tider. Verksamheten präglas av respekt för barnen och en förståelse för att de vill pröva på och lära sig nya saker genom att själva få göra dem.

Läs mera: https://okm.fi/sv/-/barndagspriserna-till-sagalunds-museum-pa-kimitoon-och-suomen-parkour-ry

Levande lördagar i Falla

Från och med början av oktober kommer Sagalunds museum och barnkulturcenter att ordna “Levande lördagar” med program för såväl barnfamiljer som andra besökare i alla åldrar. Programmen kommer att kretsa kring traditionella sysslor, hantverk och arbetstekniker och erbjuda kulturhistoriska perspektiv på ekologi, sparsamhet och resurssnålhet. De levande lördagarnas innehåll växlar enligt årstid. 

Lördagsprogrammen är huvudsakligen riktade till barn och unga, men innehållet lämpar sig även för vuxna. En del kurser kommer också att vara ämnade främst för en vuxen publik, såsom smideskursen den 2.10. till exempel. “Det är viktigt att kunna erbjuda kultur och program åt lokalbefolkningen även utanför sommarsäsongen” anser museichef John Björkman.

De levande lördagarna kommer i huvudsak att dras av hantverkare Minna Mollgren, som är kunnig i många gamla arbetstekniker.  Mollgren anser att gamla arbetstekniker kan ha mycket att ge även idag: “Det finns en enorm rikedom i gamla hantverk. Förutom de praktiska färdigheterna får vi bland annat utlopp för stress och träning i kreativ problemlösning, det vill säga kunskaper som är viktiga både i skolan och i arbetslivet”. Lördagarnas program kommer huvudsakligen att äga rum i den levande lantgården Falla. Verksamheten finansieras med medel av Undervisnings- och kulturministeriet.

Lördagarnas program publiceras vartefter och det är därför även möjligt att göra önskemål om teman eller hantverkstekniker för kommande lördagar.