Levande lördagar i Falla

Från och med början av oktober kommer Sagalunds museum och barnkulturcenter att ordna “Levande lördagar” med program för såväl barnfamiljer som andra besökare i alla åldrar. Programmen kommer att kretsa kring traditionella sysslor, hantverk och arbetstekniker och erbjuda kulturhistoriska perspektiv på ekologi, sparsamhet och resurssnålhet. De levande lördagarnas innehåll växlar enligt årstid. 

Lördagsprogrammen är huvudsakligen riktade till barn och unga, men innehållet lämpar sig även för vuxna. En del kurser kommer också att vara ämnade främst för en vuxen publik, såsom smideskursen den 2.10. till exempel. “Det är viktigt att kunna erbjuda kultur och program åt lokalbefolkningen även utanför sommarsäsongen” anser museichef John Björkman.

De levande lördagarna kommer i huvudsak att dras av hantverkare Minna Mollgren, som är kunnig i många gamla arbetstekniker.  Mollgren anser att gamla arbetstekniker kan ha mycket att ge även idag: “Det finns en enorm rikedom i gamla hantverk. Förutom de praktiska färdigheterna får vi bland annat utlopp för stress och träning i kreativ problemlösning, det vill säga kunskaper som är viktiga både i skolan och i arbetslivet”. Lördagarnas program kommer huvudsakligen att äga rum i den levande lantgården Falla. Verksamheten finansieras med medel av Undervisnings- och kulturministeriet.

Lördagarnas program publiceras vartefter och det är därför även möjligt att göra önskemål om teman eller hantverkstekniker för kommande lördagar.