Sommaren 2024 i Sagalund

Sagalunds museum och barnkulturcenter i centrum av Kimito erbjuder i sommar 2024 igen ett mångsidigt program med evenemang och utställningar för alla åldrar. Förutom sommarens största evenemang, ”Sagalund lever”, kommer vi också att ha till exempel gästande hantverkare och Öppna byars -program. Under högsäsongens tisdagar kan publiken delta i Tidsresetisdagarnas program, och de minsta besökarna kan gå på Nallekalas.  

Öppet under sommaren 2024 

14.5-20.6 & 13.8-1.9: 
tis-sön 11-16 

25.6-11.8: 
tis-sön 11-17 

(Stängt under midsommaren 21.-23.6) 

Sommarens utställningar 

I Annexet bredvid Sagalundgården öppnas utställningen som presenterar bondesamhällets hantverk under året. Utställningen är öppen under museets öppethållningstider 14.5.-31.12. 

‘Fångad av kameran’ Fem fotografer från Kimitoön presenterar sig. I utställningen finns foton, berättelser och rekvisita från 1900-talets olika decennier. Utställningen är öppen under museets öppethållningstider 8.6-1.9. i Margitsalen i Vreta skola. 

‘Nattens drottning’ 180-årsjubielumsutställning om läraren och författaren Adèle Weman (1844-1936). Utställningen är öppen under museets öppethållningstider 8.6-1.9. i Fjalarsalen i Vreta skola. 

Tidsresetisdagar  

Under Tidsresetisdagarna väcks historien till liv i Sagalund – och du får själv delta.  

Varje tisdag under högsäsongen 25.6-6.8. kl.11-17 kan du hjälpa husmor i Falla gård eller prova på att skriva med bläckpenna med läraren i Vreta skola. Sysslorna och programmen varierar från vecka till vecka. Därtill kommer vi att varje tisdag också ha en gästande hantverkare eller spelman på museiområdet med workshop eller allsång för publiken. Programmet på tidsresetisdagarna ingår i inträdet och är riktar sig till både barn och vuxna. 

Gästande hantverkare & spelmän: 
25.6.  Hans G. Hästbacka – fotografera med en nålhålskamera 
2.7. Minna Mollgren – forntida hantverkstekniker 
9.7. Hanne Nore & Mathias Nykänen – fiskskinnsgarvning & träslöjd 
16.7. Marja Launis – garnfärgning med växter 
23.7. Minna Hokka – visselpipor och valltraditioner 
30.7. Toni Perttula – allsång till dragspelsmusik 
6.8. Mikko Snellman – repslagning 
 

Vi har fått stöd till gästande hantverkare under tidsresetisdagar av Martha & Albin Löfgrens kulturfond. Musikprogrammen förverkligas i samarbete med Kimitoöns Musikgillet.  

Nallekalas  

Sagalunds bekanta sommarprogram för de minsta och deras vuxna är Nallekalas i museiparken.   

På Nallekalasen njuter vi av sagor och har kalas med tant Adèle. Nallekalas är ett program för barn i åldrarna 1-4 år och deras vuxna. Ta med en egen nalle! Programmet är tvåspråkigt och gratis.  

Nallekalasen:   
25.6 / 2.7 / 9.7 / 16.7 / 23.7 / 30.7 / 6.8 
Kl. 10 

Adèle Weman, lärare på Vreta folkskola, älskade fester, sång och berättelser. Tant Adèle skrev också själv pjäser och dikter under pseudonymen Parus Ater, d.v.s. svartmes. Det sägs att när hon gick omkring på området kom svartmesar flygande fram till henne och åt från hennes hand.  

Guidade turer  

Under högsäsong 25.6-11.8 finns en guide på museiområdet som guidar från onsdag till söndag hela dagen kl. 11-17 (på tisdagar följer vi tidsresetisdagens program). De guidade turerna ingår i biljettpriset. 

Sagalund lever 29.6.  

Den traditionella Sagalund lever dagen 29.6 kl. 11-17 firas bl.a. med program om läraren och författaren Adèle Weman, som föddes för 180 år sedan. Ur det övriga programmet kan nämnas folkmusik och folkdans. Kimito Ungdomsförenings folkdanslag och Turun Kansantanssin Ystävät uppträder. Toni Perttula spelar dragspel. Evenemanget arrangeras i samarbete med Kimitoöns Musikgille. Programmet är gratis och riktar sig till både vuxna och barn. 

Andra sommarevenemang i Sagalund 

Ytterligare deltar Sagalund också i det landsomfattande evenemanget ‘Öppna byar’ lördagen den 8.6. och ‘Öppna trädgårdar‘ söndag den 16.6. Egentliga-Finlands museers museidag firas söndagen den 25.8. Mera information om program för dessa dagar kommer senare.  Gudstjänst i samarbete med Kimitoöns församling ordnas söndagen 14.7 kl.10 i Falla.   

Vinter evenemang i Sagalunds museer

Sön 11.2 kl 12-14
Traditionellt fastlags evenemang för hela familjen på Dalsbruks Bruksmuseum

* Slängkälke (om det finns snö)
* Fastlagsbullar med saft
* Milka Keihäs spelar kantele
* Snölek
* Museiutställningen och lekmiljön är också öppna

I samarbete med Kimitoöns kommunens kulturenhet.

Tis 20.2 kl 12-15
Vinter skoj för hela familjen i Sagalund

* Slängkälke (om det finns snö)
* Pinnbröd
* Falla levande lantgård öppen – prova att spinna på slända
* Vreta levande folkskola öppen – skriv nostalgiska minnesverser
* Café Adèle öppet

Sagalunds barnkulturcenter fyller 10 år!

Sagalunds barnkulturcenter fyller i år 10 år! År 2014 fick Sagalund barnkulturcenterstatus och kom med i Aladdins lampa -nätverk, som senare blev Förbundet för Barnkulturcenter i Finland. 

Men Sagalunds barnkulturverksamhets rötter växer i mycket djupare mylla. Folkskollärare Nils Oskar Jansson grundade Sagalunds museum vid Vreta folkskola år 1900 och på det sättet blev skoleleverna redan från början en naturlig målgrupp för museets verksamhet. Efter Janssons tid har museet fortsatt med ett innovativt och pedagogiskt sätt att jobba. Särskilt under museets första professionella museichef Li Näses tid 1983-2020 utvecklades Sagalunds verksamhet med fokus på museipedagogik och upplevelser samt barn och skolelever som en viktig målgrupp. 

Under jubileumsåret 2024 kommer vi att publicera bilder och minnen av Sagalunds barnkulturverksamhet ur våra arkiv. Har du själv egna minnen av Sagalunds barnkulturaktiviteter? Dela gärna med oss via some eller genom att skicka till kristiina.tiainen(a)sagalund.fi.  

#sagalundsbarnkultur10år #sagalundinlastenkulttuuri10v

Naturens mångfald som tema i Sagalund

Under det gågna året i maj kom Sagalund på Hållbar Grön flagg -nivå. Under åren 2023-24 har vi naturens mångfald som vårt Grön flagg -tema. Redan under det första året har vi fördjupat oss i temat jätte mångsidigt!

I början av året gjorde barnen i Sagalundklubben gårdsplanens diversitetsutredning (av WWF) i Sagalund och planerade kommande mångfaldsgärningar. En av gärningarna blev de här fina ”upplysningsfilmerna” som klubbarna gjorde under hösten och som finns på Sagalunds Youtube-konto:
”Att anlägga en äng”
”Förfallna träd och mörkret”
”Sandhögar och vatten”

Mångfaldstemat var naturligtvis också med i Sagalunds skolträdgårdsverksamhet. Till exempel Taalintehtaan koulus elever byggde tillsammans med Sagalunds trädgårdsmästare en ny rishäck på skolgården för att locka insekter, fåglar och små däggdjur. Mångfalds-gärningarna i skolträdgårdsskolorna fortsätter under 2024.

Under sommaren jobbade sommarekolog Vilja Vihervuori i Sagalunds museeienheter. Till hennes uppgifter hörde kartläggning av växtarter i våra museiträdgårdar och en anvisning om hur vi kan sköta och restaurera de mest värdefulla områdena. Dessa åtgärder och anvisningar blev en del av Sagalunds plan för hållbar utveckling. Till slut skrev sommarekologen även nya skylttexter som berättar om värdet av mångfalden i museernas traditionslandskap samt deras skötsel och restaurering. Dessa skyltar kommer att sättas ut i våra museiträdgårdar.

Därtill bjöd sommarekologen barn och vuxna på växtäventyr och artkartläggnings workshoppar åtta gånger under sommaren. Också barnen i Sagalunds sommarläger fick delta i växtäventyret. De gjorde till exempel en egen herbariesida i gammal stil, av en växt som de själva valde. Sagalunds verksamhet med sommarekolog presenterades också på Museibranschens Temadagar.

I slutet av året avslutades också Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet . I projektet spelade en central roll att regionens tretton professionellt drivna museer utvecklade museernas arbete just i nätverk och utnyttjade delad kunskap. Samarbeten förbättrades till exempel i form av gemensamma utbildningar och fördjupande workshops. Varje museum genomförde också en egen åtgärd. Sagalunds åtgärd gällde sommarekolog- verksamheten. Som en del av projektet producerades även en videoserie, där museerna värderade sin egen roll och möjligheter i att minska på klimatbelastningen (CO2-fotavtryck) eller att ha en positiv miljöpåverkan (ekologiskt handavtryck). Här kan du titta på videon med Naturens mångfald -tema där till exempel Sagalunds museichef John Björkman samtalar om vården av naturens mångfald som en del av kulturarvet.

Ytterligare har vi i år gjort mycket annat samarbete kring mångfaldstemat. Kimitoöns Rotary klubb donerade två jättefina insekthotell som är placerade i sinnenas trädgård och vid Sagalundgården. Kimitoöns kommuns ”miljögrupp” dvs. 13-14 åriga sommarjobbare tog bort skadliga främmande arter, till exempel jätteslide och blomsterlupin, från museiträdgårdarna med hjälp av Sagalunds trädgårdsmästare och sommarekolog. Information och anvisningar till kartläggning av växtarter vid Dalsbruks Bruksmuseum fick vi av en lokal biolog, Panu Kunttu, som koordinerar kommunens Helmi-projekt, som sköter Dalsbruks ängsnätverk. Vid slutet av året fick Sagalund inbjudan att komma med i NEMOs (Network of European Museum Organisation) nya karta som presenterar klimatgärningar som museer runt om i Europa har gjort.

Julstämning i Sagalund

Lördagen den 2.12 kl 11-15 firar vi igen Oskars marknad i Sagalund. Då finns det julstämning och program för alla åldrar på Sagalunds museiområde och i Sagalundgården.

Sagalunds museibyggnader har julpyntats. Du kan lyssna på julsagor och musik, ta del i julpyssel eller bara dofta på julstämningen.

Också julboden öppnas i Sagalundgården och Café Adèle har öppet.

Annars under julen är Sagalundgården och museiboden öppna 4.-22.12.2023:

mån 10-18
tis-fre 10-16
lör 10-14

Höstlov i Sagalund 19.10

Välkommen till Sagalund på höstlovet torsdag den 19.10!

Då ordnar vi gratis program för alla åldrar och museiboden och Café Adèle är öppna.

kl 15-18 Pop-in workshoppar (passar för alla åldrar)
– Sagalundgården: Designa egna symboler till en rya med skrapteknik
-Falla: Lykta workshop

kl 18 Startar en läskig mörkervandring från Sagalundgården (passar för äldre barn och vuxna)*

*Mörka och skrämmande historier från Kimitoön på tvåspråk, till exempel om spöken och döden – Ta egen lykta med!

Slutwebbinar för projektet Framtidsworkshops för barn på museer

Välkommen till slutwebbinar för projektet Framtidsworkshops för barn på museer! 

Torsdag den 24.8 kl 13.00-15.00 

I Sagalunds museums och barnkulturcenters projekt 2022-2023 utvecklades metoder till framtidsverkstäder för museer, där barn kan uttrycka sina tankar om framtiden, med baskunskap om det förflutna. Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet. 

I projektet arrangerades fyra pilotverkstäder, där olika barngrupper först studerade det förflutna under ledning av en museipedagog, sedan fick de fantisera och levandegöra sina egna tankar om framtiden tillsammans med en konstfostrare. Projektet inspirerades av framtidsverkstadsmetoden som skapats inom Dynamo-projektet och vars grundidé har anpassats till barnen i detta projekt. 

I detta avslutningswebinarium presenteras projektet och dess resultat. Samtidigt publiceras även projektets methodhandbok “Godisgröt och gående hus – Förslag till verksamhet för barnens framtidsverkstäder i museerna”. 

Sagalund vill uppmuntra museer att nyfiket prova på att arbeta med framtidsverkstäder som passar för det egna museet. Vi hoppas att vår handbok skall ge inspirerande idéer, och ge en plattform för olika aktörer inom kulturarvsfostran att våga värma upp sina ‘framtidsvisionsmuskler’ tillsammans med barnen! Varmt välkommen med till webinarium! 

Microsoft Teams -kokous 

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Kokoustunnus: 339 690 417 459 
Tunnuskoodi: hiGNUM 

Download Teams | Join on the web 

Lisätietoja | Kokousasetukset 


 

Sagalunds sommar 2023 blir livlig och full av nyheter 

Sagalunds museum och barnkulturcenter i centrum av Kimito erbjuder i sommar ett mångsidigare program än vanligt för alla åldrar. Förutom sommarens största evenemang, ”Sagalund lever”, kommer vi också att ha musik och Öppna byars -program. Under högsäsongens tisdagar kan publiken delta i Tidsresetisdagarnas program, och de minsta besökarna kan gå på Nallekalas. På högsäsongens torsdagar kan familjer delta i artletarverkstäder med Sagalunds sommarekolog.  

I Annexet vid Sagalundgården visas utställningen “I ryans skydd” med ett brett urval ryor för olika ändåmål från Kimitobygden. På museiområdet öppnas en utställning med träskulpturer, som fungerar i samspel med museimiljöerna, av konstnären Jan Lütjohann.  I Vreta skola har vi utställningen “Godisgröt och gående hus”, som presenterar resultat av Sagalunds framtidsverkstäder för barn på museer. 

Sagalund utökar sina öppethållningstider  

I år öppnade museet och barnkulturcentret nästan en månad tidigare än vanligt, den 16.5. I sommar experimenterar vi med att ha en mellansäsong, dvs sen vår 16.5-23.6 och tidig höst 15.8-17.9, då har vi öppet från tisdag till söndag kl. 11-16. Från midsommar till skolstart, dvs 27.6-13.8, är det högsäsong, då vi har öppet från tisdag till söndag från 11 till 17 och då erbjuder vi ett varierande, levande program. 

Tidsresetisdagar 

Höjdpunkten i Sagalunds sommarprogram i sommar är Tidsresetisdagarna. 

På tidsresetisdagar väcks historien till liv i Sagalund – och du får själv delta. Varje tisdag under högsäsongen 27.6-8.8 kan du hitta levande historiska aktiviteter i omgivningarna kring Falla gård och Vreta skola: hantverk, bondgårdssysslor, spelmän m.m. Sysslorna och programmet varierar från vecka till vecka (programmet för hela sommaren som en bilaga). Aktiviteterna riktar sig till både vuxna och barn. 

Programmet på tidsresetisdagarna ingår i inträdet under följande tisdagar: 
27.6 / 4.7 / 11.7 / 18.7 / 25.7 / 1.8 / 8.8  
kl. 11-17 

Nallekalas 

Sagalunds bekanta sommarprogram för de minsta och deras vuxna är nallekalas i museiparken.  

Adèle Weman, lärare på Vreta folkskola, älskade fester, sång och berättelser. Tant Adèle skrev också själv pjäser och dikter under pseudonymen Parus Ater, d.v.s. svartmes. Det sägs att när hon gick omkring på området kom svartmesar fladdrande fram till henne och åt från hennes hand. 

På nallekalasen njuter vi av sagor och har kalas med tant Adèle. Nallekalas är ett program för barn i åldrarna 1-4 år och deras föräldrar och/eller mor- och farföräldrar. Ta med en egen nalle! Programmet är tvåspråkigt och gratis. 

Nallekalasen hålls  sju tisdagar under sommaren:  
27.6 / 4.7 / 11.7 / 18.7 / 25.7 / 1.8 / 8.8.  
kl. 10 

Växtäventyr med sommarekolog 

I sommar kommer på Sagalunds museer att jobba även en ekologistuderande. Hennes uppgift är i första hand att kartlägga arterna på gårdarna i museistiftelsens museer. Dessutom kommer barnen och familjer att kunna gå på roliga växtäventyr dvs. leta och forska växter tillsammans och lära betydelse av naturens mångfald. Växtäventyren är gratis som en del av Egentliga Finlands museers projekt Miljölöfte och finansieras av Svenska kulturfonden och Egentliga Finlands museers miljölöfte. Mindre barn i sällskap av en vuxen.

Växtäventyren kommer att hållas följande torsdagar:  
29.6 / 6.7 / 13.7 / 20.7 / 27.7 / 3.8 / 10.8  
kl. 11 

Följande torsdagar även en artletar workshop för vuxna: 
6.7 / 20.7 
kl. 13

Guidade turer 

Under högsäsong 27.6-13.8 finns en guide på museiområdet som guidar  från onsdag till söndag hela dagen kl. 11-17 (på tisdagar följer vi Tidsresetisdagens program). De guidade turerna ingår i biljettpriset. 

Sagalund lever 1.7. 

Sagalunds levande museum och barnkulturcenter fylls återigen av en mängd olika aktiviteter när årets höjdpunkt, evenemanget Sagalund lever, hålls lördagen den 1.7 kl. 11-17. Det kommer att finnas verkstäder, musik och arbetsdemonstrationer för alla åldrar och programmet är gratis. 

Årets program hyllar ull i alla dess  former. På evenemanget kan du bekanta dig med till exempel årets hantverksteknik, dvs. spinning. Dessutom färgas ullgarn och ullhantverk tillverkas också med gamla tekniker. I ryautställningen kan besökarna designa symboler till sin egen yllerya.  

Andra hantverk och traditionella tekniker kan också ses och upplevas – trots allt är detta år också året för levande kulturarv. 

Musikprogrammet bjuder Kimitoöns musikgille på, lett av dragspelsmusikerna Markku Lepistö och Toni Perttula. 

Öppna byar i Sagalund 10.6. 

Öppna byars dag är Finlands största byevenemang. Sagalund kommer att delta i detta nationella evenemang i år den 10.6 från kl. 17 till 21, då inträdet till museet och evenemanget är gratis. 

Sagalunds huvudguide Jarmo Kujala leder en specialguidning från kl. 17 och Toni Perttula underhåller publiken med dragspelsmusik (i samarbete med Kimitoöns Musikgille). I Sagalundgården visas filmer om 40-talet. Museet och museibutiken är öppna till klockan 21. I butiken finns erbjudanden på hembygdsböcker. Museicaféet Café Adèle är också öppet med en sommarbistromeny och specialrätter. 

Gudstjänst  

Gudstjänst i samarbete med Kimitoöns församling ordnas 16.7 kl.10 i Falla. 


Tidsresetisdagar, program 2023:  

27.6    

Vreta levande folkskola har en lärare närvarande och du kan till exempel prova på att skriva med bläckpenna.   

I Falla levande bondgård har husets värdinna dagens sysslor på gång – hon handarbetar och lagar mat. Du kan erbjuda din hjälp eller bara sitta ner i en gungstol en stund och prata med värdinnan.  

Mitt i museiparken ligger Lilla Sagalund-stugan, som idag är hem för ”kloka gumman”, som vet ett och annat om närings- och örtanvändning av naturens växter.  

4.7    

Vreta levande folkskola har en lärare närvarande och du kan till exempel prova på att skriva med bläckpenna.   

I Falla levande bondgård har husets värdinna dagens sysslor på gång – hon pysslar och lagar mat. Du kan erbjuda din hjälp eller bara sitta ner i en gungstol en stund och prata med värdinnan.  

Konsthantverkaren Marja Launis spinner ullgarn i Falla stuga. Du kan hjälpa till att karda ull och även prova på att spinna med spinnrock eller slända.  

11.7    

Vreta levande folkskola har en lärare närvarande och du kan till exempel prova på att skriva med bläckpenna.   

I Falla levande bondgård har husets värdinna dagens sysslor på gång – hon handarbetar och lagar mat. Du kan erbjuda din hjälp eller bara sitta ner i en gungstol en stund och prata med värdinnan.  

Hantverkarna Sari Kippilä och Minna Mollgren färgar ullgarn i Falla stuga. Lär känna de olika färgväxterna och färgningens hemligheter.  

18.7    

Vreta levande folkskola har en lärare närvarande och du kan till exempel prova på att skriva med bläckpenna.   

I Falla levande bondgård har husets värdinna dagens sysslor på gång – hon handarbetar och lagar mat. Du kan erbjuda din hjälp eller bara sitta ner i en gungstol en stund och prata med värdinnan.  

Skärgårdsmusikerna Jimmy Träskelin och Milka Keihäs framför lokal folkmusik. Musikprogrammet erbjuds av Kimitoöns musikgille.  

25.7   

Vreta levande folkskola har en lärare närvarande och du kan till exempel prova på att skriva med bläckpenna.   

I Falla levande bondgård har husets värdinna dagens sysslor på gång – hon handarbetar och lagar mat. Du kan erbjuda din hjälp eller bara sitta ner i en gungstol en stund och prata med värdinnan.  

Bykdag!

Dragspelsmusikern Toni Perttula uppträder. Perttula finns på plats kl. 12–17 och kl. 16–17 ordnas det ett allsångevenemang med Toni Perttula och Jarmo Kujala. Musikprogrammet erbjuds av Kimitoöns musikgille.   Annulerad.

1.8   

Vreta levande folkskola har en lärare närvarande och du kan till exempel prova på att skriva med bläckpenna.   

I Falla levande bondgård har husets värdinna dagens sysslor på gång – hon handarbetar och lagar mat. Du kan erbjuda din hjälp eller bara sitta ner i en gungstol en stund och prata med värdinnan.  

Instrumentbyggaren och folkmusikkonstnären Minna Hokka håller en non-stop verkstad kl. 12–15. Besökare har möjlighet att bygga medeltida klarinettinstrument från sjövass. Med hjälp av sina ledsagare kan barnen också tillverka ett karutsainstrument 1950-talets återvinningsvisselpipa. Dessutom kommer hon att ge en demonstration av många finskkarelska och ingermanländska visselpipor och horn. Musikprogrammet och verkstaden ordnas av Kimitoöns Musikgille.  

8.8    

Vreta levande folkskola har en lärare närvarande och du kan till exempel prova på att skriva med bläckpenna.   

I Falla levande bondgård har husets värdinna dagens sysslor på gång – hon handarbetar och lagar mat. Du kan erbjuda din hjälp eller bara sitta ner i en gungstol en stund och prata med värdinnan.  

Mitt i museiparken ligger den röda stugan Lilla Sagalund. I sommar bebos Lilla Sagalund av ”kloka gumman”, som vet ett och annat om närings- och örtanvändning av naturens växter.  

Godisgröt och gående hus -utställning i Sagalund

Utställningen  presenterar metoder för historieåterblick och framtidsworkshoppar som utvecklades inom Sagalunds barnkulturcenters projekt ”Framtidsverkstäder för barn på museer”. Utställninger presenterar även barnens funderingar och ideer om framtiden från pilotverkstäderna. Besökare får också själva stiga in i tidsmaskinen och fundera på sina egna framtidstankar. 

Syftet i projektet var att utveckla metodet hur barn kan göra sig hörda genom framtidsverkstäder på museer. I projektets fyra pilotworkshops utforskade olika grupper av barn först det förflutna med Sagalunds museipedagoger och sedan föreställde sig och synliggjorde sina egna idéer om framtiden tillsammans. Metoderna sammanställs till en metodguide som publiceras i ett slutseminarium den 24.8. Nu under sommaren presenteras projektets resultat i utställningen ‘Godisgröt och gående hus’ som öppnas 17.5. i Sagalund.   

“Det är viktigt att komma ihåg att barnen har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka redan här och nu.” säger projektkoordinator Kristiina Tiainen. Hon fortsätter: “Enligt studier spelar kreativitetsutbildning, konst och kultur en viktig roll för att uppfostra framtida förändringsmakare. Nya metoder behövs för att lära ut framtida färdigheter, såsom samskapande eller framtidskunnighet. Sånt ville vi prova på att göra på ett museum med det här projektet.”  

Sagalund museichef John Björkman anser att museer är särskilt bra ställen att reflektera över framtiden eftersom museer färdigt erbjuder ett långt tidsperspektiv; “Genom att förstå hur vi utvecklats hittills, kan vi också få aningar om hur utvecklingen kunde fortsätta.”  

I projektet anställdes fyra konstnärer och konstpedagoger från olika fält: bildkonstnär Sara Ilveskorpi, bildkonstnär Heidi Lunabba, docketeaterkonstnär Roosa Halme och teaterpedagog Henni Kiri. För Sagalunds del medverkade amanuens Mira Rehn och museichef John Björkman. Projektets konstpedagoger och museipedagoger utvecklade helheten och metoderna i samarbete med framtidsforskare och etnolog Katriina Siivonen. Pilotprojektet utvidgade kompetensen hos de konstnärer som är involverade i projektet och museets anställda inom framtidsforskning och gemensamt skapande med barn.    

I pilotworkshoparna deltog elever från Amosparkens skola och Kemiönsaaren keskuskoulu i Kimitoön samt Sirkkulan koulu i Salo. Under sportlovet ordnades även en öppen workshopdag för 7-12 åriga barn. Sagalund vill tacka alla barn och medföljande vuxna som deltog och jobbade tillsammans med oss pådet här experimentella projektet.  

Utställningen kommer att vara öppet 17.5-17.9 när museet är öppet: 

16.5-23.6 & 15.8-17.9: tis-sön 11-16 

27.6-13.8: tis-sön 11-17 

I ryans skydd -utställning i Sagalund

Tjocka ylleryor har tjänat mångahanda syften i Norden. Den har värmt minst lika bra som en fäll, men varit mer praktisk. Senare har ryor tjänat som praktföremål och dekoration för hem och festplats, och ett skydd under livets färd.

Sagalunds utställning I RYANS SKYDD presenterar ryans olika användningsändamål i Annexbyggnaden 21.-2.-31.9.2023.

Vintersäsongen öppet:

29.8.2022-14.5.2023:
mån-fre 10-15

Sommarsäsongen öppet:

16.5-23.6 & 15.8-17.9:
tis-sön ti-su 11-16

27.6-13.8:
tis-sön ti-su 11-17