Sagalund fick Barndagspriset

Bild: OKM.fi

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen delade ut Barndagspriset till Sagalunds museum och Suomen Parkour ry. Barndagspriset delas ut för arbete som främjar hobbyer för barn inom konst och konstfostran. Pristagarna får 10 000 euro var.

Prismotiveringen lyder som följer: Sagalunds kulturarvspedagogik och miljöfostran främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Kulturarv och miljö sammanförs bland annat inom skolträdgårdsverksamheten, som barncentret även fört ut till skolor i Fiskars, Pargas och Salo.  

Barnkulturcentret eftersträvar efter att skapa verksamhetsmodeller som är färdiga att tas i bruk och delas vidare, samt främja barnens intresse för att själva inhämta kunskap. Centret sysselsätter personer med kunskap om traditionella arbetstekniker och hantverkare, upprätthåller traditionellt hantverkskunnande samt förmedlar dessa kunskaper till en yngre generation på ett sätt som väcker deras intresse. Enligt centret ”ökar inlärningen av färdigheter barnens tilltro till sin egen förmåga och uppmuntrar dem att utveckla sig själva”.

Sagalund ordnar klubbverksamhet samt program för skolklasser och daghemsgrupper. I upplevelseverkstäderna och klubbarna får man bland annat pröva på att baka rågbröd, smida spik, spinna på slända och tröska säd. Museet förtjänar beröm för sitt sätt att förmedla kulturarv, historia, miljöfostran och ansvar för miljön till en yngre generation genom olika aktiviteter. Upplevelseverkstäderna tar dramat till hjälp för att skapa stämning från svunna tider. Verksamheten präglas av respekt för barnen och en förståelse för att de vill pröva på och lära sig nya saker genom att själva få göra dem.

Läs mera: https://okm.fi/sv/-/barndagspriserna-till-sagalunds-museum-pa-kimitoon-och-suomen-parkour-ry

Levande lördagar i Falla

Från och med början av oktober kommer Sagalunds museum och barnkulturcenter att ordna “Levande lördagar” med program för såväl barnfamiljer som andra besökare i alla åldrar. Programmen kommer att kretsa kring traditionella sysslor, hantverk och arbetstekniker och erbjuda kulturhistoriska perspektiv på ekologi, sparsamhet och resurssnålhet. De levande lördagarnas innehåll växlar enligt årstid. 

Lördagsprogrammen är huvudsakligen riktade till barn och unga, men innehållet lämpar sig även för vuxna. En del kurser kommer också att vara ämnade främst för en vuxen publik, såsom smideskursen den 2.10. till exempel. “Det är viktigt att kunna erbjuda kultur och program åt lokalbefolkningen även utanför sommarsäsongen” anser museichef John Björkman.

De levande lördagarna kommer i huvudsak att dras av hantverkare Minna Mollgren, som är kunnig i många gamla arbetstekniker.  Mollgren anser att gamla arbetstekniker kan ha mycket att ge även idag: “Det finns en enorm rikedom i gamla hantverk. Förutom de praktiska färdigheterna får vi bland annat utlopp för stress och träning i kreativ problemlösning, det vill säga kunskaper som är viktiga både i skolan och i arbetslivet”. Lördagarnas program kommer huvudsakligen att äga rum i den levande lantgården Falla. Verksamheten finansieras med medel av Undervisnings- och kulturministeriet.

Lördagarnas program publiceras vartefter och det är därför även möjligt att göra önskemål om teman eller hantverkstekniker för kommande lördagar.

Upprop för Östersjön

”Upprop för Östersjön” är en serie seglande inlägg som Sagalunds museum och barnkulturcentrum ordnar under sommaren 2021. Det ordnas sammanlagt tre seglingsdagar. Under varje seglingsdag ordnas två seglatser på allmogebåten Eugenia, under vilka man på däcket kan lyssna på tvåspråkiga inlägg om något som är aktuellt gällande Östersjön. Under varje seglingsdag ordnas det samtidigt på land även pop-up verkstäder, som lockar till konkreta gärningar för vårt gemensamma Östersjön.

Projektet genomförs med stöd av Museiverket. Med detta projekt vann Sagalund Museiverkets pitching-tävling Näytön paikka! år 2019. Projektets samarbetsparter är John Nurminens Stiftelse, Luonto-liitto Östersjögruppen, Kimitoöns natur rf, Pro Kimitoö-skutan rf, och Festival Norpas. En av seglatserna ordnas som en del av Östersjödagen som John Nurminens Stiftelse har lanserat. Till miljöinnehållet har vi fått planeringshjälp av WWF Finland.

Sagalund är en Grön flagg-aktör. Vårt Grön flagg-tema för året 2021 är vatten.

Seglatsen är gratis för deltagarna. Det finns ett begränsat antal platser och varje passagerare måste bokas oberoende av åldern. Man bokar sina platser på förhand via Sagalunds webbshop och via Festival Norpas (seglatser 8.8). Vänligen lista alla deltagares namn och åldern i ”Tilläggsinformation” när du gör bokning.

Vi rekommenderar att vuxna använder munskydd ombord. Vänligen delta endast om du är fullständigt frisk. Om du insjuknar, vänligen meddela oss så fort som möjligt så vi kan överlåta din plats åt någon annan: fredrika.henriksson(a)sagalund.fi

Läs hela om hela program HÄR och boka biljetter.

Sagalunds museum öppnar sina dörrar tisdagen 1.6. med både iver och försiktighet

Då vi närmar oss slutet av maj är det full fart på Sagalund i väntan inför säsongsöppningen. Begränsningarna gällande coronapandemin ändrar sig ändå hela tiden. Vi öppnar ändå som vanligt, men är beredda på att plötsliga ändringar kan ske i hur vi kan visa upp vårt museum. Våra besökare är hjärtligt välkomna men vi hoppas på flexibilitet och tålamod även från besökarnas sida.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för såväl kundernas som personalens hälsa och säkerhet. Vi råder våra besökare att sköta om sin handhygien, hålla säkerhetsavstånd och hosta i armvecket. Vi rekommenderar även användning av munskydd. Vi meddelar alltid om aktuella samlingsbegränsningar och ber samtidigt besökare att undvika trängsel. Vårt museum ligger på ett rymligt parkaktigt område där det finns gott om utrymme att röra sig på avstånd från andra. Reservera ändå tillräckligt med tid för era besök ifall ni t.ex. behöver vänta för att komma in i en museibyggnad.

Under sommaren 2021 har vi upplevelsedagar varje tisdag i juni och juli. Under upplevesetisdagarna är den levande lantgården Falla öppen med levande aktiviteter kl 11-16. Dessutom har vi under upplevelsetisdagarna särskilda program för barn: Tidsresor som börjar kl 13 och i juli även nallekalas fr.o.m. kl 10. Tema för sommarens tidsresor är karelarnas ankomst till Kimito. Tidsresorna har planerats i samarbete med Kemiön seudun karjalaiset rf.

Traditionella guidade turer arrangeras från onsdag till söndag och ingår i biljettpriset. Guiderna startar vid huvudbyggnaden kl. 11, 13 och 15. På de guidade turerna följer vi myndigheternas begränsningar för allmänna samlingar. Under upplevelsetisdagarna ordnas inte guidade turer, utan man kan bekanta sig med museiområdet på egen hand samt levande aktiviteter på Falla. Måndagar är museet stängt.

I juni öppnas även Sagalunds nya introduktionsutställning, som berättar om hur en folkskollärares dröm blev till en av världens första friluftsmuseer och senare ett mångsidigt kulturcenter med fokus på åboländskt kulturarv, barnkultur och pedagogik. Museets 120-åriga historia breder ut sig som en väggmålning i huvudbyggnaden förverkligad av Pive Toivonen, samt en föremålsutställning på andra våningen.

Barnens lekmiljöer hålls stängda åtminstone i början av sommaren och öppnas så fort restriktionerna tillåter. En nyhet för barn under sommaren 2021 är äventyret Museidetektiverna, som är en spårning med 7 kontroller man kan utforska på egen hand. 

Evenemanget Sagalund lever ordnas i år lördagen 17.7, alltså lite senare än det brukat. Tema för årets evenemang blir trädgård och händelserna kommer att äga rum mest på museiområdet.

Den nya inledningsutställningen har stötts av Undervisnings- och kulturministeriet. Barnens tidsresor har stötts av Turun Sanomats fond via Egentliga Finlands Kulturfond och Museidetektiverna har stötts av föreningen Konstsamfundet. Dessutom har sommarens publikverksamhet understötts av Svenska kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet samt föreningen Konstsamfundet.

Välkommen till museet!

Konstkioskens insekthotelltävling

Sagalunds barnkulturcentrums och kommunens gemensamma Konstkiosk utmanar alla öns skolor och daghem i en tävling om insektshotell!

ANVISNING:

Bygg tillsammans ett stort och extra fint insekthotell och sätt upp det vid skolan eller daghemmet. Ett insekthotell har många små hål där insekterna kan bosätta sig. Delta i tävlingen med att skicka in en bild av hotellet senast 7.5:
kristiina.tiainen(a)sagalund.fi

Bilderna publiceras i Annonsbladet 12.5. Allmänheten kan rösta på sin favorit fram till 20.5. Vinnaren publiceras under Barnkulturens festvecka 21.5.

”Bzzzz! Vi insekter på Kimitoön utmanar er människobarn att bygga ett lyxhotell åt oss nära era skolor och daghem. Där kan hela vår släkt övernatta och bygga bo. Som gentjänst lovar vi att surra från blomma till blomma och flitigt pollinera era odlingar! Vi ber er beakta, att vi inhemska bin och humlor har varit vana att bosätta oss t.ex. i hål i träden eller rörväxter och på marken (inte just mitt bland kottar eller stänglar som våra utländska släktingar). Vi hoppas på vild arkitektur och massor av rum!

P.S. Säg till mammorna och papporna att de ska lämna åtminstone en del av gräsmattan oklippt i sommar så vi får ha växtlighet att surrai ! Tack! Bzzzzzz!”

Ledaren för kiosken, dockteaterkonstnären och kompositören Roosa Halme berättar:

”Läsårets sista Konstkioskverkstad bekantar barnen med insekternas värld. Under de senaste åren har man ofta talat om att antalet insekter minskar. Människan har förstört en väldigt stor del av deras livsmiljö. Till minskningen bidrar också insektsgifterna, främmande arter och klimatförändringen. 

Insekterna är livsviktiga för växterna, fåglarna, oss människor och för hela ekosystemet. Vi får tacka insekterna för att de pollinerar exempelvis äpplena, blommorna och våra odlingsväxter. Insekterna behöver nu många fler platser att övernatta, bygga bo och övervintra. Därför valdes insekterna som ämne för Konstkioskens vårverkstad.

Utöver att man arrangerar konstverkstad utmanar man nu skolorna och daghemmen att bygga fina insektshotell. Dem kan man placera t.ex. intill skolornas odlingstegar för att locka pollinerarna dit eller var som helst på en varm och vindskyddad plats intill skolan eller daghemmet. Tävlingen arrangeras i samarbete med Annonsbladet och läsarna får rösta fram segraren. Den skola eller det daghem som har fått flest röster får som pris ett stort insektsöverraskningspaket. Ett verkligt favorithotell är ändå naturligtvis det som får flest invånare under sommaren. Det lönar sig att följa med hotellet på hösten. Då blir man också bekant med olika slags insekter.”

Upplevelsetisdagar sommaren 2021

Sommaren 2021 varje tisdag i juni-juli arrangeras i Sagalund upplevelsetisdagar. Då är den levande bondgården Falla öppen och där händer allt möjligt kl 11-16. Dessutom ordnas specialprogram för barnen: Tidsresor för barn i juni-juli kl. 13 och nallekalas i juli  kl. 10.

Obs! Om nuvarande pandemirestriktioner fortsätter, kan vi ta max 9 deltagare till varje tidsresa och nallekalas. Om du vill säkra din plats, du kan köpa en biljett på förhand i Sagalunds webbutik.

PROGRAM:

kl. 10.00 – 10.45 Nallekalas (endast i juli)

Adèle Weman, som var lärarinna vid Vreta folkskola, älskade fester, sång och berättelser. Tant Adèle skrev också själv skådespel och dikter under signaturen Parus Ater som betyder svartmes. Det berättas att när hon gick ute flög svartmesarna till henne och åt frön ur hennes hand.

Under nallekalasen njuter vi av sagor och fester tillsammans med tant Adèle. Nallekalasen är ett program för 1-4-åriga barn samt deras föräldrar och mor- och farföräldrar. Programmet är tvåspråkigt. Ta en egen nalle med! Programmet är gratis.

kl. 11.00 – 16.00 Den levande bondgården Falla är öppen (juni-juli)

Gårdsfolket är på plats och arbetar med sina vardagssysslor. Stanna en stund och njut av stämningen. Ingår i inträdesbiljetten.

kl. 13.00 – 14.30 Barnens tidsresor (juni-juli)

Under tidsresan förflyttar vi oss bakåt i tiden och lever oss in hur livet var förr genom att göra olika gamla sysslor. Sommaren 2021 får vi tillsammans med Falla-mor lära oss olika knep om hållbar utveckling och leva oss in tiden då de förflyttade från Karelen kom. Programmet är tvåspråkigt och riktar sig till barn över 5 år. Biljetter 5 euro / barn.


Under upplevelsetisdagarna ordnas inga guidade turer i museet. Med inträdebiljetten kan man självständigt bekanta sig med museiområdet.

De guidade rundturerna ons-sö ingår i inträdesbiljetten. Start från hvudbyggnaden kl. 11, kl. 13 och kl. 15. Måndagar är museet stängt.

Påsktiden i våra museer

Museerna hålls stängda tills 18.4, men det finns en påskstig vid Bruksmuseum och påskträd vid Sagalund.

Sagalunds barnkulturcenter gömmer fem lådor ute runt Dalsbruks Bruksmuseum. Sök lådor med påskäggsmotiv, gör uppgifterna och lär dig mera om påsktraditioner. Rolig påskaktivitet att göra på egen hand med hela familjen!

Obs! Om det finns flera människor samtidigt som söker lådor, vänligen håll avstånd och vänta på din tur.

Påskstigen kan besökas under påskhelgen från torsdag 1.4 kl 15 till måndagkväll 5.4.

Invid Sagalundgården växer ett speciellt påskträd 1.-19.4!

Pyssla hemma ett väderbeständigt påskägg eller annan påskprydnad och häng det i vårt påskträd ute på gården, för att pigga upp alla som ser det. Glad Påsk!

Sagalund deltar i Salos barnkulturens mars med en Mångfaldsutmaning

Delta i utmaningen genom att hämta en liten fjärilängs-fröpåse från Salo huvudbiblioteket (Vilhogatan 2). Anvisningen till att göra en fjärilsängfröbomb hittar du på påsen.

Det delas ut ett begränsat antal påsar under 15.-31.3 eller så länge det finns påsar kvar.

Mångfaldighet är ett livsvillkor för det nätverk av otaliga livsformer och olika ekosystem som även människan är beroende av. (Blomster)ängar är oaser av mångfald. Många av de insekter som pollinerar växter, som humlor och bin, behöver stora områden av blommande livsmiljöer i närheten av sina bon. Tyvärr har mängden mångsidigt blommande ängar minskat. Sagalund vill utmana barn och barnfamiljer att hjälpa naturen och så vilda blommor! Låt oss rädda pollinerarna!

Obs! Man får bara kasta i naturen frön av naturväxter. Vår påse innehåller fjärilsäng fröblandning, naturlig planterings mull och lera från Kimitoön. Fröblandningen är från Suomen niittysiemen Oy och den innehåller fleråriga växter med nektar och mat för fjärilar på friska och soliga ängar:

AhdekaunokkiCentaurea jaceaRödklint
AitohunajakukkaPhacelia tanacetifoliaHonungsört
KeltamaiteLotus corniculatusKäringtand
KetoneilikkaDianthus deltoidesBacknejlika
KeltasauramoAnthemis tinctoriaFärgkulla
MäkimeiramiOriganum vulgareVild mejram
NurmikohokkiSilene vulgarisSmällglim
PietaryrttiTanacetum vulgareRenfana
Puna-ailakkiSilene dioicaSkogslyst
PurtojuuriSuccisa pratensisÄngsvädd
PäivänkakkaraLeucanthemum vulgarePrästkrage
RuiskaunokkiCentaurea cyanusBlåklint
RuusuruohoKnautia arvensisÅkervädd

Sagalunds webseminarium om museer, hållbarhet och levande kulturarv i framtiden

I en tid som präglas av konstant förändring och många kriser måste även museer och andra kulturarvsaktörer omvärdera sin verksamhet och sina uppgifter i samhället. Vad för vi vidare till framtiden och varför? Hur kan vår verksamhet motsvara dagens krav? För många har levande kulturarv – både biologiskt och immateriellt – kommit allt mer i fokus. Vad kan det levande kulturarvet spela för roll för framtiden och hur kan museerna arbeta med det? Kan kulturarvet bidra till en ökad och livskraftig kulturell och biologisk mångfald och därmed till bättre levnadsförhållanden i framtiden?


Sagalunds museistiftelse arrangerar tisdagen 8.12.2020 kl 11-14:45 ett seminarium ”Museer, hållbarhet och levande kulturarv i framtiden ”. Seminariet hålls på distans via Teams (deltagandelänken meddelas senare). Presentationerna hålls delvis på svenska och delvis på finska.


Seminariet är en del av projektet Gröntänk med Fallamor, som finansierats av Svenska kulturfonden. seminariet ordnas i samarbete med Kimitoöns kommun.
Anmälningar: info@sagalund.fi

PROGRAM:
Session I
11:00 Li Näse, Sagalunds museistiftelse: välkomsthälsning och framtidstankar.
11:15 Katarina Frost, Vallby friluftsmuseum: Levande samlingar på Vallby friluftsmuseum
11:45 Patricia Wiklund, Invenire: Den betade markens magiSession II
13:00 Tomas Björkroth, Axxell Brusaby: Hållbarhet i utnyttjande av naturen i Axxell Brusabys utbildningar
13:30 Tora Wall, Nordiska museet: Immateriellt kulturarv som problem och möjlighet
13:50 Kristiina Tiainen, Sagalundin lastenkulttuuritoiminta tulevaisuustyönä
14:15 Katriina Siivonen, Kulttuurisesti kestävä kulttuuriperintötyö