Museoiden lasten tulevaisuustyöpajat -hanke

Sagalundissa on käynnistynyt syksyn 2022 alussa jännittävä uusi hanke, jossa kehitetään museoille tulevaisuustyöpaja–menetelmiä lasten kuulemiseen. Hankkeen neljässä pilottityöpajassa erilaiset lapsiryhmät tutkivat menneisyysnäkymiä sekä kuvittelevat ja tekevät näkyväksi omia tulevaisuusajatuksiaan yhdessä luoden. Menetelmät kootaan menetelmäoppaaksi. Kesällä 2023 Sagalundissa nähdään myös näyttely, joka esittelee hankkeen tuloksia.

Lapsilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa tässä ja nyt. Tänään tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten aikuisuuteen, mutta heidän omat ajatuksensa tulevaisuudesta eivät tule riittävästi kuuluviin. Tutkimusten mukaan luovuuskasvatuksella, taiteella ja kulttuurilla on merkittävä rooli tulevaisuuden muutoksentekijöiden kasvattamisessa. Tarvitaan uusia menetelmiä opettaa tulevaisuustaitoja kuten yhteisluomista tai tulevaisuuslukutaitoa. Tulevaisuuden luomiseen tarvitaan luovan ja avoimen ajattelun lisäksi myös tietoa menneestä. Siksi museot ovat erityisen hyviä paikkoja tulevaisuuden pohtimiseen ja yhteisluomiseen.


Hankkeen tulevaisuuskuvittelussa hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä ja mukana on eri taidelajeja kuten draamaa, kuvataidetta ja palikkateatteria. Olemme saaneet koottua upean taiteilijoiden ja taidekasvattajien joukon, joiden kanssa lähdemme tälle jännittävälle seikkailulle:
Sara Ilveskorpi
Roosa Halme
Henni Kiri 
Heidi Lunabba 

Syksyn kehittämisvaiheessa mukana olevat taidekasvattajat ja museopedagogi kehittävät kokonaisuutta ja menetelmiä yhteistyössä tulevaisuudentutkija ja etnologi Katriina Siivosen kanssa. Pilotti laajentaa hankkeessa mukana olevien taiteilijoiden ja museon työntekijöiden osaamista tulevaisuuden tutkimuksesta, yhteisluomisesta ja lasten kanssa kehittämisestä.  
Seuraavaksi aukeaa haku pilottityöpajoihin, jotka toteutetaan talven aikana. Näyttely aukeaa kesäkuussa 2023 ja menetelmäopas julkaistaan webinaarissa elokuussa 2023.

Hanke toteutetaan OKM:n tuella, Erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeen innoittajana toimii Dynamo-hankkeessa luotu tulevaisuusperintöverstaan menetelmä, jota haluamme nyt soveltaa lapsille.


Hankkeen kuvituksen on luonut Sofia Koistinen.