Projektet Framtidsworkshops för barn på museer

I början av hösten 2022 har ett nytt spännande projekt startats i Sagalund. Syftet är att utveckla metoder för att låta barn bli hörda, genom framtidsworkshops i museer. I projektets fyra pilotworkshops utforskar olika grupper av barn det förflutna och föreställer sig och synliggör sina egna idéer om framtiden tillsammans. Metoderna sammanställs till en metodguide. Sommaren 2023 kommer Sagalund också att vara värd för en utställning som presenterar projektets resultat. 
 

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka här och nu. Idag fattas beslut som påverkar barns och ungdomars vuxna liv, men deras egna idéer om framtiden blir inte tillräckligt hörda. Enligt studier spelar kreativitetsutbildning, konst och kultur en viktig roll för att uppfostra framtida förändringsmakare. Nya metoder behövs för att lära ut framtida färdigheter, såsom samskapande eller framtidskunnighet.  Att skapa framtiden kräver inte bara kreativt och öppet tänkande, utan också kunskap om det förflutna. Därför är museer särskilt bra ställen att reflektera över framtiden och skapa tillsammans. 

Projektets framtid utnyttjar konstbaserade metoder och involverar olika konstformer, såsom drama, bildkonst och klossteater. Vi har samlat en underbar grupp konstnärer och konstpedagoger som vi ger oss ut på detta spännande äventyr med: 
Sara Ilveskorpi 
Roosa Halme
Henni Kiri   
Heidi Lunabba 

De konstpedagoger och museipedagoger som deltar i höstens utvecklingsfas utvecklar helheten och metoderna i samarbete med framtidsforskaren och etnologen Katriina Siivonen. Pilotprojektet utvidgar kompetensen hos de konstnärer som är involverade i projektet och museets anställda inom framtidsforskning, samskapande och bearbetning med barn.  

Därefter öppnar ansökan till pilotworkshops, som kommer att genomföras under vintern. Utställningen öppnar i juni 2023 och metodguiden publiceras i ett webinarium i augusti 2023. 

Projektet genomförs med Specialunderstöd för genomförande av innovativa projekt inom barnkultur (UKM). Projektet har inspirerats av framtidsverkstadsmetoden som skapats inom Dynamo-projektet, och som vi nu vill tilllämpa för barn.

Illustrationerna till projektet är skapade av Sofia Koistinen.