Sagalunds webseminarium om museer, hållbarhet och levande kulturarv i framtiden

I en tid som präglas av konstant förändring och många kriser måste även museer och andra kulturarvsaktörer omvärdera sin verksamhet och sina uppgifter i samhället. Vad för vi vidare till framtiden och varför? Hur kan vår verksamhet motsvara dagens krav? För många har levande kulturarv – både biologiskt och immateriellt – kommit allt mer i fokus. Vad kan det levande kulturarvet spela för roll för framtiden och hur kan museerna arbeta med det? Kan kulturarvet bidra till en ökad och livskraftig kulturell och biologisk mångfald och därmed till bättre levnadsförhållanden i framtiden?


Sagalunds museistiftelse arrangerar tisdagen 8.12.2020 kl 11-14:45 ett seminarium ”Museer, hållbarhet och levande kulturarv i framtiden ”. Seminariet hålls på distans via Teams (deltagandelänken meddelas senare). Presentationerna hålls delvis på svenska och delvis på finska.


Seminariet är en del av projektet Gröntänk med Fallamor, som finansierats av Svenska kulturfonden. seminariet ordnas i samarbete med Kimitoöns kommun.
Anmälningar: info@sagalund.fi

PROGRAM:
Session I
11:00 Li Näse, Sagalunds museistiftelse: välkomsthälsning och framtidstankar.
11:15 Katarina Frost, Vallby friluftsmuseum: Levande samlingar på Vallby friluftsmuseum
11:45 Patricia Wiklund, Invenire: Den betade markens magiSession II
13:00 Tomas Björkroth, Axxell Brusaby: Hållbarhet i utnyttjande av naturen i Axxell Brusabys utbildningar
13:30 Tora Wall, Nordiska museet: Immateriellt kulturarv som problem och möjlighet
13:50 Kristiina Tiainen, Sagalundin lastenkulttuuritoiminta tulevaisuustyönä
14:15 Katriina Siivonen, Kulttuurisesti kestävä kulttuuriperintötyö