Sagalund beviljades sin första Grön Flagg i går och dessutom blev vi valda som Årets Grön Flagg -deltagare!

Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade 20.5 det miljöpedagogiska certifikatet Grön Flagg till Sagalunds museum och barnkulturcentrum för första gången. 

Dessutom har årets Grön Flagg-deltagare valts. Prisen för exemplariskt miljöfostrararbete får i år Päiväkoti Pikkuprinssi från Helsingfors, Vuores-talo från Tammerfors och Sagalunds barnkulturcenter från Kimitoön.

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och ett miljöcertifikat som har verkat i Finland i 20 år. Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, det största nätverket i världen för hållbar utveckling i skolor och daghem, som är i bruk i 68 länder.

Grön Flagg och det internationella Eco-Schools-certifikatet beviljas som ett erkännande för målinriktat och högklassiskt arbete för en hållbar utveckling som satsar på delaktighet.

Nu är Sagalund det första museet och också det första barnkulturcenter i Finland med Grön flagg certifikat. Sagalundklubben fungerar som miljöråd i projektet. Barnen valde minskning av avfall som första årets tema.

Sagalund vill hela tiden utveckla sig som ett ekologiskt museum och barnkulturcenter. Vi har långa traditioner i miljöfostran. Skolträdgården framför Vreta skola grundades av Nils Oskar Jansson för mer än 100 år sedan. Sagalunds barnkulturcenter fortsätter skolträdgårds verksamheten med alla Kimitoöns skolor som en del av kommunens kulturläroplan. Barnkulturcentret har också skolträdgårdsverksamhet i skolor och dagisar runt Åboland, Salo och Fiskars. Barnen odlar antingen vid den egna skolan eller vid närmaste museum. Nästa Grön flagg projekt startar läsåret 2020-2021.

Mera information om Grön flagg: www.vihrealippu.fi

Pressmeddelande om årets Grön flagg deltagare:
https://vihrealippu.fi/sv/2020/05/102-deltagare-far-gron-flagg-i-var/